Skip to main content

2021 januari examen

THEORIE: VRAAG 1

  • Leg in je eigen woorden uit wat het verschil is tussen een reverse & forward proxy uit. Wat zijn de voordelen van deze systemen? Geef een concreet voorbeeld van toepassing.

VRAAG 2

  • Bespreek polling t.o.v. pushing in de context van monitoring. Wat zijn de verschillen, voordelen en nadelen van de 2 technieken? Geef van elke techniek een voorbeeld van monitoring-technologie die dit gebruikt. Leg uit in eigen woorden!


VRAAG 3

  • Bespreek uitgebreid de verschillen tussen containers en virtuele machines. Wat zijn de voordelen van een container ten opzichte van een virtuele machine? Leg in eigen woorden uit.

VRAAG 4

Voor een CI/CD pipeline heb je 3 onderdelen nodig:

Version control CI/CD systems Application servers

  • Leg in eigen woorden uit wat de functie van deze 3 onderdelen binnen het proces. Geef voor elk onderdeel een concreet voorbeeld!

PRAKTIJK: /5 Docker-compose File

  • Maak hiervoor gebruik van de credentials psql:kroepoek. De applicatie dient gehost te worden op poort 80 van de hostmachine. Zorg ook dat er een *kopie is van de database op de hostserver.

Dien je docker-compose_naam_voornaam.yml bestand hier in.

/5 Ansible

je moest een playbook schrijven waarbij je een map aanmaakt met bepaalde content erin (path /etc/ansible/... meegegeven)

gebruik maken van Facts Gathering

Dien je playbook_naam_voornaam.yml bestand hier in.

Groetjes Kirito :)