Skip to main content

algemeen

Vanaf 2019-2020

Dit vak wordt gegeven door Patrick Fox, die zijn vak erg goed beheerst. Er zijn twee sessies in de week: eenmaal een praktische zitting om aan de projecten te werken en eentje waarbij wat concepten uit het handboek verder besproken worden omdat die nodig zijn voor het succesvol uitwerken van het project.

Tegen het einde van het semester wordt er verwacht dat je in groep een programmeeropdracht uitvoert. Het project begint na de herfstvakantie en je krijgt enkel user stories en er wordt bij elke user story aangegeven waar/hoe je patronen moet toepassen. Hiervoor moet je ook een vrij uitgebreid verslag maken (met mooie UML). Dit project moet tegen de Kerstvakantie af zijn en staat op 25% van de punten. Tijdens het examen is er ook een theoriegedeelte dat ook meetelt voor 25%. Het praktijkgedeelte van het examen staat dus nog op 50%, volledig schriftelijk en gaat over het toepassen van de patronen (zie vragen laatste paar jaren).


Tot 2018-2019

Dit vak wordt o.a. gegeven door Patrick Fox, die zijn vak erg goed beheerst. Er zijn twee sessies in de week: eenmaal een praktische zitting om aan de projecten te werken en eentje waarbij wat concepten uit het handboek verder besproken worden omdat die nodig zijn voor het succesvol uitwerken van de projecten.

Doorheen het semester krijg je twee programmeeropdrachten die je in groep moet uit te voeren. Eén voor de herfstvakantie waarbij er steeds gezegd wordt waar/hoe je het patroon van die week moest toepassen. Dit project wordt op het einde nagekeken door Fox, maar staat niet op punten. Het tweede project begint na de herfstvakantie en je krijgt enkel use stories en je moet zelf zien waar/hoe je patronen wilt toepassen. Hiervoor moet je ook een vrij uitgebreid verslag maken (met mooie UML). Dit project moet tegen de Kerstvakantie af zijn en staat op 25% van de punten. Halverwege het semester is er ook een theorietest die ook meetelt voor 25%. Het examen in Januari staat dus nog op 50%, volledig schriftelijk, 3u de tijd en gaat over het toepassen van de patronen (zie vragen laatste paar jaren).