Skip to main content

2016 januari examen

Drie grote vragen.

Vraag 1: (/5)

  • Gegeven een vereenvoudigd UML van het spel 2048, uitleg over hoe de applicatie uitgebreid moet worden.
  • Gevraagd: Teken UML en leg uit over hoe volgende patronen hier specifiek toegepast kunnen worden en wat hun doel is.

Observer, factory, state

Vraag 2: (/3)

  • Gegeven een uitleg over inlezen van tekstbestand, filteren, sorteren en uitprinten.

Ook basisimplementatie van voorgaande gegeven.

  • Gevraagd: Schrijf de code van het Template en Strategy patroon dat hiervoor toegepast moet worden, dus strategy in template.

Vraag 3: (/3)

  • Gegeven vereenvoudigd UML over wiskundeoefeningen.
  • Gevraagd: Duid op het UML aan welke delen tot model, view en controller behoren. Toevoegen van een functie, pas de klassen die aangepast moeten worden aan.