Skip to main content

2012 juni examen

Praktijk

Dit jaar was er geen apart praktijkexamen. Maak alle labo's en dien deze tijdig in!

Theorie

 • Alle examens en lessen zijn door mr. Geens
 • Op export vind je in de map pigee/OS_2/Homework-exam-openbook papieren die je kan afdrukken en mee mag nemen naar het examen (lees deze op voorhand!!)

Woensdag 20 Juni voormiddag

 • vraag 1: Geïnverteerde paginatabel
  • a) leg uit aan de hand van een schema
  • b) wat is het verschil met een gewone pagina-tabel
  • c) Geef de- voor en nadelen
  • d) is een TLB nuttig bij een geïnverteerde paginatabel?
 • vraag 2
  • a) welke verschillende soorten threads zijn er (leg grondig uit)
  • b) wat zijn hun voor- en nadelen
  • c) Wat is hun relatie met SMP?
  • d) geef een voorbeeld van een besturingssysteem dat één van deze threads gebruikt
 • vraag 3: waar of niet waar
  • a) is het nuttig bij 32bit-systeem om van 3GB naar 4GB uit te breiden zonder PAE? (leg uit)
  • b) lokaliteit is belangrijk bij paginering
  • c) een niet preëmptieve kernel is niet geschikt viir real-time toepassingen


Dinsdag 19 Juni namiddag

 • Vraag 1:
  • a) Leg SRT uit en bij welke familie behoort dit scheduling algoritme
  • b) Waar/nietwaar Starvation kan optreden bij langere processen
  • c) Teken in functie van de tijd
 • Vraag 2: Waar of Niet waar
  • a) Vraag met 32 bits, 4k pages en 1024 mb Ram (zie onder)
  • b) Vraag van dispatched en suspended process (zie onder)
  • c) Niet-preëmptieve kernel is niet geschikt voor RT toepassingen
 • Vraag 3: Leg uit:
  • a) MacroOp Fusion
  • b) (Processor) Pipeline

Dinsdag 19 juni

 • Vraag 1: Leg uit:
  • Quickpath-Interconnect (komt uit tekst 'De zuilen van Nehalem'
  • Hyper-Threading (tekst: "De zuilen van Nehalem")
 • Vraag 2:
  • a) Voor welk probleem is het algoritme van Dekker een oplosing? Leg uit!
  • b) Is onderstaand algoritme een oplossing? waarom wel/niet?

 

 Proces 0        Proces 1
...          ...
vlag[0] = WAAR;    vlag[1] = WAAR;
while(vlag[1])     while(vlag[0])
 #doe niets       #doe niets
//kritische sectie   //kritische sectie
vlag[0] = NIET WAAR;  vlag[1] = NIET WAAR;

 

 • Vraag 3:
  • a) geef het UNIX-state diagram
  • b) leg alle states uit
  • c) leg alle connecties/transities uit een wanneer ze voorkomen
  • a) in welke state bevinden zich de meeste processen en waarom?

 

Maandag 4 juni

 • Waar of niet waar:
  • 32bit systeem, 4k pagegrootte, 1Gb geheugen -> eerste 12 bits offset, laatste 20 pagina?
  • Eerder geswapped, niet gedispatched proces vs suspended proces: welke wordt geswapped?
  • Niet-preemptieve kernels zijn niet geschikt voor realtime systemen
 • Scheduling:
  • Leg FCFS uit + welke categorie
  • Waar of niet waar: FCFS bevoordeelt processen met veel IO
  • Teken schema FCFS met gegevens processen, zelfde voor SRT + vergelijk
 • Mutual exclusion:
  • Leg uit: wait-and-hold
  • Wat is monitor + vergelijk met semafoor

Maandag 4 juni (namiddag)

 • Oefening 1
  • Gegeven: een stuk pseudocode voor wederzijdse uitsluiting. Gevraagd: tegenvoorbeeld zoeken zodat er geen garantie is voor wederzijdse uitsluiting.
 • Oefening 2
  • Demand paging en pre paging: wat het is, efficientie, trashing, pagegrootte.
 • Oefening 3
  • Leg uit: MacroOP fusion en Pipelines. Die 2 termen kwamen uit de tekst van "De zuilen van Nehalem". (Echter staat die niet echt heel duidelijk in de tekst. Hij zou dit in de les ook uitgelegd hebben.

woensdag 6 juni

 • vraag 1: waar of niet waar
  • De virtuele adresruimte is altijd groter dan de fysieke.
  • Als een semwait() wordt uitgevoerd is het gegarandeerd dat dit proces niet gestoord wordt in de kritieke sectie. (iets in die aard toch)
  • (derde vergeten gelieve aan te vullen indien je deze kent)
 • vraag 2
  • Geef 2 voorbeelden van hardware waarmee je mutual exclusion kan doen
  • Geef de nadelen van deze oplossingen
 • vraag 3
  • Hoe wordt RBT gebruikt in het CFS en waarom wordt het een self-balanced tree genoemd.

Zaterdag 16 juni (voormiddag)

 • Vraag 1 (Leg alles uit over round robin) /4
  • Leg uit: Round Robin
  • Is Round Robin nadelig voor IO gebonden processen?
  • Verduidelijk met een tekening
 • Vraag 2: Iets met windows vista (vanuit de film) /6
 • Vraag 3 Waar/niet waar
  • a) Het is zinloos om meer als 4Gb RAM te hebben. /2
  • b) Lokalitijd is ernorm voordelig voor preformance van de page table /2
  • c) IO Cancelation interrupt is goed voor de gebruiker /2