Skip to main content

2012 januari examen

Vraag 1:

Gegeven: Situatieschets van een bedrijf waarvoor je een encryptiesoftware moet bedenken, die op drie verschillende manieren kan encrypteren/decrypteren.

  • Ontwerp een klassendiagram (eigen implementatie)
  • Som op welke principes/patterns je gebruikt hebt, en verduidelijk ze (Waar in de code? Hoe toegepast?)

Vraag 2:

Gegeven: De klasse FitnessAbonnement van een plaatselijke fitness. Ze voorzien 3 extra's: groepslessen, DVDverhuur en frisdrank tijdens de fitness. Er is dan ook een methode voorzien om de prijs (met eventuele extra's) van het abonnement te berekenen.

  • Geef aan welk design principle hier het meest geschonden wordt
  • Welk design pattern kan dit probleem oplossen?
  • Ontwerp een UML op basis van dat patroon
  • Schrijf een paar regels code om jouw implementatie van de methode berekenPrijs() te verduidelijken


Vraag 3:

Gegeven: een klassendiagram met een verduidelijkende tekst over de werking ervan.

  • Som de aanpassingen ivm principes/pattern op die jij zou maken
  • Voeg een gegeven externe klasse toe in het UML. Deze klasse komt van de opdrachtgever, en heeft dezelfde functionaliteit als jouw klassen, maar een andere naamgeving voor de methodes
  • Moet de code worden aangepast om de externe klasse te implementeren? Verklaar.