Skip to main content

2020 januari examen

Het examen duurt 2,5 uur.

Vraag 1:

Gegeven een activiteitstabel, met dependencies en duur van het project:

 • Teken de netwerkdiagram
 • Vul in de tabel verder met early start, latest start, early end, latest end and slack time
 • Geef het kritiek pad
 • Hoe bereken je slack time, duid aan met als voorbeeld twee activiteiten (die gegeven zijn) ?
 • Wat gebeurt als een activiteit een vertraging van 1 dag heeft (activiteit gegeven) en wat invloed heeft dat voor het hele project?

Vraag 2:

Gegeven twee korte verhalen van doelstellingen, leg uit waarom ze wel of niet de SMART principes gebruiken (geef uitleg voor elk letter).

Vraag 3:

 • Gegeven een paar stellingen, categoriseer ze op basis van SWOT bijv. zwakte - concurrentiële kwetsbaarheid
 • Wat zijn de overige componenten van een busines case?

Vraag 4:

 • Wat is de duivelsdriekhoek (3 en 6 constraint) ?
 • Wat is Scrum Less?

Vraag 5:

 • Wat zijn 3 programmeertechnieken gebruikt in agile?
 • Gegeven de figuur van de Scrum proces, vul in wat ontbreekt en leg kort uit.
 • Wat zijn 2 voordelen en 2 nadelen van agile?

Vraag 6:

Gegeven een verhaal over een project van een bedrijf: (Heel kort: CityPark wilt een geautomatiseerde garageparking bouwen in een stad waar er veel vraag is aan parkeer plaats en de kost van parkeren is hoog. Ze vragen hulp van een andere bedrijf die ervaring heeft met management. Citypark zou in het toekomst meer doelstellingen willen bereiken (met andere projecten)...

 • Gaat dat over een project of over een programma? Leg uit.
 • Wie heeft de verantwoordelijkheid om de business case op te stellen?
 • Wat zijn de
 • Kan je een project opgeven als je 3/4 van de budget al hebt gespendeerd? Leg uit.