Skip to main content

2022 juni & augustus examen

Dit zijn al de mogelijke vragen die er tijdens het juni en augustus examen werden gevraagd:

Theorie

Een theorie vraag waarbij je een aantal stellingen kreeg en moest zeggen welke juist of fout waren

Praktijk

  1. Copy maken van een databank (mogelijkse varianten: met enkel het schema, enkel de data of met beide) 
  2. Replicatie opstellen  
  3. SQL dropbox oefeningen
    3.1 copy paste van sqldropbox db1 en db2  
    3.2 JSON oefening  & XML oefening  
  4. Script: verbeter databank structuur (gebruik van alter, drop table en index om zo de databank structuur te verbeteren, of zorgen dat het gegeven stuk sql code een kleinere cost heeft)  
  5. Verbeter de create en insert sql file (zet comma's, haakjes, aanhalingstekens, etc... gewoon zorgen dat je de file kunt uitvoeren zonder de inhoud echt aan te passen)  
  6. Schrijf een functie/procedure (mogelijks gebruik van venster functies)

Veel succes!!