Skip to main content

algemeen

Patrick Fox

Gedurende het jaar wordt er elke les in een (steeds hetzelfde) groepje van 3 personen gewerkt aan een project. Dit project is de praktijktoepassing van wat er de les ervoor gezien is tijdens de theorie. Dit project telt mee voor 6 van de 20 punten. Indien je er voor een bepaalde les niet was, kan je geen punten krijgen op het werk dat je groepsleden zonder jou gedaan hebben.

Het examen is een combinatie van schriftelijk en mondeling, en gaat nog op 14 punten. 10 daarvan staan op de mondelinge (met schriftelijke voorbereiding) vraag, de andere 4 op de schriftelijke vragen. Het mondeling verloopt heel gemoedelijk, er kan een dialoog gevoerd worden om tot een eventueel betere oplossing te komen. Belangrijk is om te laten zien dat je het begrijpt, ook al staat dat niet volledig op uw voorbereiding.

BELANGRIJK: In tweede zit kan er geen project gedaan worden voor PE, deze punten blijven dan ook gelden.