Skip to main content

Recently Updated Pages

2016 augustus examen

Chemie Fase 1 Biomoleculen en celbiologie

.1. a) L-Asn en L-Lys tekenen. b) pI berekenen (Pz gegeven) c) Tekenen bij deze pI. .2. a) Tek...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2013 juni examen

Chemie Fase 1 Biomoleculen en celbiologie

lector: Sara Moens Vraag 1: a) Teken een triglyceride (bestaande uit linoleenzuur, oliezuur en p...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2012 januari examen

Chemie Fase 1 Biomoleculen en celbiologie

Vraag 1: teken linol-2stearinezuur. gewoon beginnen met glycerol en daar 1 keer linolzuur en 2 k...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2012 juni examen

Chemie Fase 1 Biomoleculen en celbiologie

schriftelijk: 1) geef de volgende tetrapeptidebinding: ASP-CYS-PHE(O, kweet et ni meer)-GLY in m...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2011 juni examen

Chemie Fase 1 Biomoleculen en celbiologie

Reeks 3 antwoorden tussen [...] achter de vraag. Mondeling Vraag 1: Gegeven = structuur van ee...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2017 juni examen

Chemie Fase 1 Toegepaste wis- en natuurkunde II

Dit examen viel vroeger onder het vak Elektromagnetisme en thermofysica ==Theorie Juni 2017=== ...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2016 juni examen

Chemie Fase 1 Toegepaste wis- en natuurkunde II

Dit examen viel vroeger onder het vak Elektromagnetisme en thermofysica OEFENINGEN JUNI 2016 Le...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2015 augustus examen

Chemie Fase 1 Toegepaste wis- en natuurkunde II

Dit examen viel vroeger onder het vak Elektromagnetisme en thermofysicaReeks 1 1) Elektriciteit:...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2015 juni examen

Chemie Fase 1 Toegepaste wis- en natuurkunde II

Dit examen viel vroeger onder het vak Elektromagnetisme en thermofysica Examen 1 1) Wet van Ohm...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2013 juni examen

Chemie Fase 1 Toegepaste wis- en natuurkunde II

Dit examen viel vroeger onder het vak Elektromagnetisme en thermofysica\ Examen 1 Vraag 1 a) L...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2011 juni examen

Chemie Fase 1 Toegepaste wis- en natuurkunde II

Dit examen viel vroeger onder het vak Elektromagnetisme en thermofysica Vraag 1 Geef het verban...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2012 juni examen

Chemie Fase 1 Toegepaste wis- en natuurkunde II

Dit examen viel vroeger onder het vak Elektromagnetisme en thermofysica Examen 1 1) wet van Ohm...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2014 juni examen

Chemie Fase 1 Onderzoeksvaardigheden I

Dit examen viel vroeger onder het vak Veiligheid & Hygiëne lector: Hilde Roex Algemene kennis ...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2017 januari examen

Chemie Fase 1 Leven in beeld (Cel- en microbiologie)

Hoofdvraag Bespreek een celcyclus van een dierlijke cel met n=4. Maak hiervoor duidelijke tekeni...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2012 januari examen

Chemie Fase 1 Leven in beeld (Cel- en microbiologie)

Januari 2012 (1) Dit is een schriftelijk examen. Hoofdvraag: Leg Meiose 1 volledig uit. Bijvrag...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2014 januari examen

Chemie Fase 1 Leven in beeld (Cel- en microbiologie)

Lector: Karolien Van den Bergh Hoofdvraag: Het Golgi-apparaat a) Teken + duid alle structuren a...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2016 januari examen

Chemie Fase 1 Leven in beeld (Cel- en microbiologie)

1) Gegeven is een ATP molecule. Geef de volledige naam hiervan, de naam als er maar 1 fosfaatgroe...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2011 januari oefeningen

Chemie Fase 1 Toegepaste wis- en natuurkunde II

Dit examen viel vroeger onder het vak Mechanica Een plastic balletje bevindt zich 44 meter onder...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2012 januari examen

Chemie Fase 1 Toegepaste wis- en natuurkunde II

Dit examen viel vroeger onder het vak Mechanica Theorie 1) een golfballetje wordt met een begin...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2014 januari examen

Chemie Fase 1 Toegepaste wis- en natuurkunde II

Dit examen viel vroeger onder het vak Mechanica Theorie versie 1 1. A) Geef de 3 vectoriële gro...

Updated 2 years ago by Jasper G.