Skip to main content

Recently Updated Pages

2014 juni examen

1. Je krijgt 4 structuren & de draaiingsshoek van de R-stof. a) Aanduiden welke structuur/struct...

2015 augustus examen

1. a) Leg uit welke factoren de oplosbaarheid beinvloeden, rechtstreekse pH en onrechtstreekse pH...

2015 januari examen

Theorie 1) Lewisstructuur gegeven van CO2: (6p) elektronenconfiguratie (1s 2s ..) hybridisatie...

2014 januari examen

Theorie Lewisstructuur tekenen + hybridisatie atoom bepalen + geometrie. Kunnen uitleggen wat v...

2015 januari examen

Mondeling 1) Gegeven: 2 recepten voor een suspensie - Aan welke eisen moet een goede suspensie ...

2017 oktober examen (Mycologie)

1. Welke hogere schimmel herken je op de foto? (Aspergillus niger). Teken schematisch. Waarvoor w...

2015 januari examen

Mondeling Wat is het verschil tussen een cDNA bank en een gDNA bank? Aan de hand van een casus z...

2017 januari examen

schets en leg uit de motorische baan die afgelegd wordt; van start tot einde (cortex tot spier) ...

2016 juni examen

1. Wat zijn Heinz-bodies en illustreer met een voorbeeld. 2. Illustreer lymfocyten, monocyten en...

2013 januari examen

1) Hoe kan men een diagnose stellen van onderste luchtwegingecties? 2) Medisch belang van coagul...

2014 januari examen

Farmacokinetische tolerantie- Competitieve antagonist-Waar/niet waar vragen:□ Invloed zure urine ...

2012 juni examen

Mondeling- Leg het verschil tussen een voedselinfectie en –intoxicatie uito Geef ook 2 voorbeelde...

2016 januari examen

1) 3 gevolgen van vit A deficiëntie 2) geef het schema van de werking van de schildklier (feedba...

2013 januari examen (vroeger Voeding en voedingswarenkennis)

Vroeger was dit vak Voeding en voedingswarenkennis dat nu is opgesplitst in Voedingswarenkennis e...

2011 januari examen

Examen is enkel schriftelijk, duurt 2uur en bestaat uit 4 vragen, die elk opgedeeld is in 3 of 4 ...

2011 januari examen

Mondelinge gedeelte 1) Met een hydrometer kan men de dichtheid van bijvoorbeeld melk meten -Leg ...

2018 Oplossing Yanice Slegers

Met dank aan Yanice Slegers: Github Repo Rechtstreekse download

2016 januari examen

Examen 1 Vraag 1 a) geef de elektronen configuratie van N, O, Co. Geef het aantal valentie elek...

2016 januari examen

oefening 1 a) Geef de naam van volgende moleculen. Geef ook de opbouwende atomen indien mogelijk...

2016 juni examen

1) Ik kreeg Z-3-hydroxy-hept-5-een-2-on (of iets in die aard). Daar moest ik de structuur van tek...