Skip to main content

Recently Updated Pages

2014 januari examen (vroeger (Patho)fysiologische basis van het laboratoriumonderzoek II)

BLT Fase 1 Biologie van de mens 2

Dwarse doorsnede leverlobje + detail uitwisselingsgebied. Bespreek invloed sympatisch zenuwstels...

Updated 6 months ago by Jasper G.

2014 januari examen

TI Fase 3 Service Oriented Architecture

Verdeling: 6 punten vallen te verdienen op taken onder het jaar, 6 punten op het examen gaan over...

Updated 6 months ago by Jasper G.

2018 juni examen

TI Fase 2 Enterprise architecture (Business)

Volledig schriftelijk, gegeven door Strypsteen 1) Geef de 7 eigenschappen van een KMO die het mo...

Updated 6 months ago by Jasper G.

2018 januari examen

TI Fase 2 Testing

Vraag 1 Werk van een applicatie de mogelijke Given When Then scenarios uit. Vraag 2 Werk van e...

Updated 6 months ago by Jasper G.

2018 augustus examen

TI Fase 2 Testing

Vraag 1 Werk van een applicatie de mogelijke Given When Then scenarios uit. Vraag 2 Werk van e...

Updated 6 months ago by Jasper G.

algemeen

TI Fase 2 Routing and switching essentials

Dit vak is gebaseerd op CCNA 2: Routing & Switching Essentials en volgt daarom een 70% regel: je ...

Updated 6 months ago by Jasper G.

2015 januari examen

TI Fase 2 Object oriented system analysis

12 januari (Griet Barrezeele) Mondeling: Maak het klassendiagram van een reisagentschap. Maak ...

Updated 6 months ago by Jasper G.

algemeen

TI Fase 2 Internetprogrammeren major (Software)

IP Minor: Doorheen het jaar werk je via een tutorial aan een eigen webproject met het Spring-fram...

Updated 6 months ago by Jasper G.

algemeen

TI Fase 2 Internetprogrammeren minor

Doorheen het jaar werk je via een tutorial aan een eigen webproject met het Spring-framework. Vo...

Updated 6 months ago by Jasper G.

2018 augustus examen

TI Fase 2 Databanken 1

THEORIE 10/20 1) Geef alternatief equivalent query zonder gebruik van CUBE SELECT row_number() ...

Updated 6 months ago by Jasper G.

2015 Juni examen

TI Fase 1 Besturingssystemen 1

Strypsteen 1. Overzicht van 2 partities (1 primaire en 1 extended). Benoem/beschrijf een aantal ...

Updated 11 months ago by Jasper G.

2015 juni examen

TI Fase 1 Computernetwerken 1

1. Een webserver stuurt een html-pagina naar een browser. Geef de juiste volgorde van: a) bit, pa...

Updated 11 months ago by Jasper G.

2013 juni examen

TI Fase 1 Algoritmisch denken 2

Pieter Hens Mondeling (2 vragen, 3 punten elk) -Wat is Rehashing (leg uit en maak er een schets...

Updated 11 months ago by Jasper G.

2018 januari examen

TI Fase 1 Computersystemen

Geef definities van: native command queuing multithreading wet van moore principe van lokalit...

Updated 11 months ago by Jasper G.

2013 januari examen

TI Fase 1 Probleemoplossend denken

1. Verzamelingenleer: Gegeven: Een venndiagram: Verzameling U met deelverzamelingen A, B en C. D...

Updated 11 months ago by Jasper G.

algemeen

TI Fase 1 Webontwikkeling 1

Tips Maak de opdrachten en hou goed je logboek bij en zorg dat je elke opdracht steeds op het af...

Updated 11 months ago by Jasper G.

2019 juni examen

TI Fase 1 Databanken - dataquerying

Jan en Danny Examen 2 21/06 Schriftelijk examen (31 punten): 1. query schrijven (6 punten) 2....

Updated 11 months ago by Jasper G.