Skip to main content

Recently Updated Pages

2018 januari examen (vroeger Organische chemie)

BLT Fase 1 Bio-organische chemie

- Molecule gegeven waar we al de resonantie vormen van moesten aanduiden + de VEP's aanduiden - ...

Updated 1 year ago by Jasper G.

2014 januari examen (vroeger Organische chemie)

BLT Fase 1 Bio-organische chemie

- 1 oefeningen over kanonieken schrijven - 1 oefening waarbij een molecule gegeven is en je moet...

Updated 1 year ago by Jasper G.

2016 januari examen (vroeger Organische chemie)

BLT Fase 1 Bio-organische chemie

- Schrijf alle kanonieken van het volgende molecule (aromatisch ester) - Geef een medische toepa...

Updated 1 year ago by Jasper G.

2012 juni examen (vroeger histologie en histopathologie)

BLT Fase 1 Biologie van de mens 2

Dit vak werd vroeger  histologie en histopathologie genoemd. 15 juni 2012 - Onderdelen benoemen...

Updated 1 year ago by Jasper G.

2010 januari examen

BLT Fase 1 Metabolisme en regulatie

(zeer veel vragen met veel tekst, verder aan te vullen) je kreeg grafiek ivm enzymen, x-as: conc...

Updated 1 year ago by Jasper G.

2014 januari examen

BLT Fase 1 Metabolisme en regulatie

Zeer veel vragen, de meeste moet je aanvullen in een zin of figuren. Grafieken met enzymes aanvu...

Updated 1 year ago by Jasper G.

2015 januari examen

BLT Fase 1 Metabolisme en regulatie

8 hoofdvragen, heel veel bijvragen: Enzymen, inhiberende stof, grafieken tekenen NA...

Updated 1 year ago by Jasper G.

Algemeen -BELANGRIJK!

Chemie Fase 3 Polymeerchemie I: Vormgeving en eigensc...

Dit vak wordt in de keuzerichting chemie in de 2e fase gegeven. Alle informatie kan dus best op d...

Updated 1 year ago by Jasper G.

2011 januari examen

Chemie Fase 1 Algemene chemie

ionische verbindingen uitlegen aan de hand van een voor beeld deffinitie en uitleg tabel van M...

Updated 1 year ago by Jasper G.

2014 december examen

Chemie Fase 1 Algemene chemie

Theorie bruine ring theoretische massa bepalen (stond bij A1 kristallen en such) praktijk Onb...

Updated 1 year ago by Jasper G.

2016 januari examen

Chemie Fase 1 Algemene chemie

Theorie 1) Lewisformule van BrO3- tekenen. Hybrilisatie geven (sp3 was dit). Formele ladingen, ...

Updated 1 year ago by Jasper G.

2018 juni examen

Chemie Fase 1 analytische chemie l en ll

Theorie 1. a) Het gemeenschappelijk ion effect kwalitatief uitleggen en kwantitatief uitleggen a....

Updated 1 year ago by Jasper G.

2016 juni examen

Chemie Fase 1 analytische chemie l en ll

theorie 1 vragen over oplosbaarheid (temperatuur, gemeenschappelijk ion, pH rechtstreeks kunnen a...

Updated 1 year ago by Jasper G.

2016 juni examen

Chemie Fase 1 analytische chemie l en ll

Theorie 1) a. Verband tussen oplosbaarheid en opslosbaarheidsproduct van stoffen met verschillen...

Updated 1 year ago by Jasper G.

2014 juni examen

Chemie Fase 1 analytische chemie l en ll

Theorie (2vragen) 1. a) methode van Noyes, ma ni gwn da, specifiek het verschil tss 2 en 3 waard...

Updated 1 year ago by Jasper G.

2012 juni examen

Chemie Fase 1 analytische chemie l en ll

theorie 1) alles van hoofdstuk 5 (kristallijne/colloidale neerslag) 2) - afleiding Kev bij compl...

Updated 1 year ago by Jasper G.

2011 juni examen

Chemie Fase 1 analytische chemie l en ll

Theorie 1)a) Verklaar rechtstreekse en onrechtsreekse invloed van pH op de oplosbaarheid adhv de...

Updated 1 year ago by Jasper G.

2018 juni examen

Chemie Fase 1 Biomoleculen en celbiologie

1) Teken L-cysteïne en L-asparagine in de fischerproject (niet geïoniseerd). Bereken de pI van L-...

Updated 1 year ago by Jasper G.

2017 augustus examen

Chemie Fase 1 Biomoleculen en celbiologie

Vraag 1: L vorm van cysteine en asparagine, pI berekenen, + toestand bij deze pI. Vraag 2: Een ...

Updated 1 year ago by Jasper G.

2016 augustus examen

Chemie Fase 1 Biomoleculen en celbiologie

.1. a) L-Asn en L-Lys tekenen. b) pI berekenen (Pz gegeven) c) Tekenen bij deze pI. .2. a) Tek...

Updated 1 year ago by Jasper G.