Skip to main content

Recently Updated Pages

2018 januari examen

BLT Fase 2 - FBT Pathologie

Geef alle lagen van de maag + celstructuren. Kleine vraagjes -Functie amylase, pepsine -4 symp...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2017 augustus examen

BLT Fase 2 - FBT Pathologie

 Geef de ligging en structuur van de galblaas, de galwegen en de pancreas. Leg het proces van in...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2017 juni examen

BLT Fase 2 - FBT Pathologie

 Geef een schets van de dwarse doorsnede van het leverlobje en van het uitwisselingsgebied in de ...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2015 augustus examen

BLT Fase 2 - FBT Pathologie

Geef vier epitheelcellen die uitstulpingen vertonen (van verschillende organen). + geef de correc...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2015 januari examen

BLT Fase 2 - FBT Pathologie

vraag 1 beschijf de microscopische opbouw van de luchtwegen (neus, trachea t.e.m. alveolen) vra...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2014 januari examen

BLT Fase 2 - FBT Pathologie

Dwarse doorsnede leverlobje + detail uitwisselingsgebied. Bespreek invloed sympatisch zenuwstels...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2018 januari examen (Virologie)

BLT Fase 2 - FBT Micro-organismen in onderzoek en industrie

1. Geef van 3 gegeven klassen virussen (Baltimore Classificatie) een voorbeeld 2. Leg het princi...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2017 januari examen (Virologie)

BLT Fase 2 - FBT Micro-organismen in onderzoek en industrie

1. Geef 3 virussen die mucosaal kunnen overgedragen worden. Vermeld ook telkens welke pathologie/...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2016 januari examen (Virologie)

BLT Fase 2 - FBT Micro-organismen in onderzoek en industrie

1. Geef 3 virussen die mucosaal kunnen overgedragen worden. Vermeld ook telkens welke pathologie/...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2014 januari examen (Virologie)

BLT Fase 2 - FBT Micro-organismen in onderzoek en industrie

1. Geen een voorbeeld van een virus met dsRNA, +ssRNA en ds lineair DNA 2. Leg Sequencing van Sa...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2012 januari examen (Virologie)

BLT Fase 2 - FBT Micro-organismen in onderzoek en industrie

1. Geef de verschillende stadia van een virus in de cel. 2. Leg uit: pyrosequencing. 3. Geef al...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2011 januari examen (Virologie)

BLT Fase 2 - FBT Micro-organismen in onderzoek en industrie

Geef de belangrijkste voorbeelden van indirecte besmetting en geef telkens een voorbeeld. Leg he...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2011 januari examen (Mycologie)

BLT Fase 2 - FBT Micro-organismen in onderzoek en industrie

Mondeling deel Leg mycorhizza uit. Ergosterol (ipv cholesterol bij de mens) -> als suikerfunc...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2014 januari examen (Mycologie)

BLT Fase 2 - FBT Micro-organismen in onderzoek en industrie

1. Met welke fungus wordt pilsner bier gebrouwen, is dit een onder of een bovengist en leg uit 2...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2012 januari examen

BLT Fase 1 Statistiek en Dataverwerking (Wetenscha...

(26/01/2012, lector Roby Roels) Theorie 1) Kansrekenen: Wet van Bayes 2) Kansverdelingen 3) H...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2015 januari examen

BLT Fase 1 Statistiek en Dataverwerking (Wetenscha...

Statistiek en IKZ 6/01 Vraag 1 Er is een nieuwe test om protanomalie te screenen, een vorm van ...

Updated 2 years ago by Jasper G.

algemeen

BLT Fase 1 Microbiologie 1

Tip: -Wees bij dit examen zeer uitgebreid. Probeer bij elke vraag voorbeelden te geven van welk m...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2018 augustus examen

BLT Fase 1 Microbiologie 1

Wat is het verschil tussen een broedstoof met een normale atmosfeer en een CO2 broedstoof? Wat z...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2018 juni examen

BLT Fase 1 Microbiologie 1

Wat weet je over sterilisatie met ioniserende stralen? Hoe worden de peptonen bereid die gebruik...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2016 juni examen

BLT Fase 1 Microbiologie 1

1. Wat voor invloed heeft de osmatische druk op de groei van bacterien? 2. Wat is het verschil t...

Updated 2 years ago by Jasper G.