Skip to main content

Recently Updated Pages

2014 januari examen

Chemie Fase 1 Algemene chemie

Theorie Lewisstructuur tekenen + hybridisatie atoom bepalen + geometrie. Kunnen uitleggen wat v...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2015 januari examen

BLT Fase 3 - FBT Farmaceutische toedieningsvormen: theorie

Mondeling 1) Gegeven: 2 recepten voor een suspensie - Aan welke eisen moet een goede suspensie ...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2017 oktober examen (Mycologie)

BLT Fase 2 - FBT Micro-organismen in onderzoek en industrie

1. Welke hogere schimmel herken je op de foto? (Aspergillus niger). Teken schematisch. Waarvoor w...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2015 januari examen

BLT Fase 3 - FBT DNA-technologie

Mondeling Wat is het verschil tussen een cDNA bank en een gDNA bank? Aan de hand van een casus z...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2017 januari examen

BLT Fase 2 - FBT Pathologie

schets en leg uit de motorische baan die afgelegd wordt; van start tot einde (cortex tot spier) ...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2016 juni examen

BLT Fase 2 - FBT Hematologie

1. Wat zijn Heinz-bodies en illustreer met een voorbeeld. 2. Illustreer lymfocyten, monocyten en...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2013 januari examen

BLT Fase 2 - FBT Micro-organismen in onderzoek en industrie

1) Hoe kan men een diagnose stellen van onderste luchtwegingecties? 2) Medisch belang van coagul...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2014 januari examen

V&D Fase 2 Patiënt-gerichte dieetleer bij digestie...

Farmacokinetische tolerantie- Competitieve antagonist-Waar/niet waar vragen:□ Invloed zure urine ...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2012 juni examen

V&D Fase 2 Microbiologie van de levensmiddelen: th...

Mondeling- Leg het verschil tussen een voedselinfectie en –intoxicatie uito Geef ook 2 voorbeelde...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2016 januari examen

V&D Fase 2 Voedingsleer - deel 2

1) 3 gevolgen van vit A deficiëntie 2) geef het schema van de werking van de schildklier (feedba...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2013 januari examen (vroeger Voeding en voedingswarenkennis)

V&D Fase 1 Voedingswarenkennis

Vroeger was dit vak Voeding en voedingswarenkennis dat nu is opgesplitst in Voedingswarenkennis e...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2011 januari examen

V&D Fase 1 Wiskunde en informatieverwerking

Examen is enkel schriftelijk, duurt 2uur en bestaat uit 4 vragen, die elk opgedeeld is in 3 of 4 ...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2011 januari examen

V&D Fase 1 Toegepaste fysica

Mondelinge gedeelte 1) Met een hydrometer kan men de dichtheid van bijvoorbeeld melk meten -Leg ...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2018 Oplossing Yanice Slegers

TI Fase 2 Webontwikkeling 3

Met dank aan Yanice Slegers: Github Repo Rechtstreekse download

Updated 2 years ago by Jasper G.

2016 januari examen

V&D Fase 1 Basisbegrippen chemie: theorie

Examen 1 Vraag 1 a) geef de elektronen configuratie van N, O, Co. Geef het aantal valentie elek...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2016 januari examen

V&D Fase 1 Basisbegrippen chemie: lab

oefening 1 a) Geef de naam van volgende moleculen. Geef ook de opbouwende atomen indien mogelijk...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2016 juni examen

V&D Fase 1 Bio-organische chemie

1) Ik kreeg Z-3-hydroxy-hept-5-een-2-on (of iets in die aard). Daar moest ik de structuur van tek...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2012 januari examen (vroeger Celbiologie)

V&D Fase 1 Menselijke biologie en celbiologie

(Marthe) hoofdvraag: beschrijf de functie van een tight junction en een darmepitheel cel. Toon o...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2010 januari examen (vroeger Celbiologie)

V&D Fase 1 Menselijke biologie en celbiologie

gegeven een dna streng, maak hiervan een aminozuur en leg de verschillende stappen uit teken een...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2019 juni examen

BLT Fase 2 - MLT Hematologie 2

1. Kieffer: - Anemie kan erythrokinetisch worden opgedeeld, verklaar en geef voorbeelden - Casus ...

Updated 2 years ago by Jasper G.