Skip to main content

Recently Updated Pages

2012 juni examen (vroeger Organische chemie)

BLT Fase 1 Bio-organische chemie

11 juni 2012 5 vragen: 1)Structuur van een molecule gegeven (een keton, denk ik). Benoem het mo...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2011 juni examen (vroeger Organische chemie)

BLT Fase 1 Bio-organische chemie

De eerste drie vragen waren meerkeuze, met meerdere mogelijke antwoorden. 1) Algemeen: Gegeven:...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2012 juni examen (vroeger histologie en histopathologie)

BLT Fase 1 Biologie van de mens 2

Dit vak werd vroeger  histologie en histopathologie genoemd. 15 juni 2012 - Onderdelen benoemen...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2010 januari examen

BLT Fase 1 Metabolisme en regulatie

(zeer veel vragen met veel tekst, verder aan te vullen) je kreeg grafiek ivm enzymen, x-as: conc...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2014 januari examen

BLT Fase 1 Metabolisme en regulatie

Zeer veel vragen, de meeste moet je aanvullen in een zin of figuren. Grafieken met enzymes aanvu...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2015 januari examen

BLT Fase 1 Metabolisme en regulatie

8 hoofdvragen, heel veel bijvragen: Enzymen, inhiberende stof, grafieken tekenen NA...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2012 juni examen

BLT Fase 1 Kwaliteit, veiligheid en hygiëne (Weten...

1) Geef de betekenis van de afkortingen en leg uit en geef 2 voorbeelden. RSI (+ 2 oorzaken) C...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2011 juni examen

BLT Fase 1 Kwaliteit, veiligheid en hygiëne (Weten...

JAP (= Jaarlijks Actieplan) a)   Wat is het doel van het Jaarlijks Actieplan? (1p)b)   Beschrijf...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2010 juni examen

BLT Fase 1 Kwaliteit, veiligheid en hygiëne (Weten...

1. Het preventiebeleid a. Bespreek 3 kenmerken van een preventiebeleid en licht deze uitvoering ...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2018 januari examen (vroeger Organische chemie)

BLT Fase 1 Bio-organische chemie

- Molecule gegeven waar we al de resonantie vormen van moesten aanduiden + de VEP's aanduiden - ...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2016 januari examen (vroeger Organische chemie)

BLT Fase 1 Bio-organische chemie

- Schrijf alle kanonieken van het volgende molecule (aromatisch ester) - Geef een medische toepa...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2013 augustus examen

BLT Fase 1 Metabolisme en regulatie

1) Wat zijn seineproteasen --> bespreek functie                                         --> wat ...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2011 juni examen

BLT Fase 1 Metabolisme en regulatie

Mondeling 1) Tekening van de krebscylcus waarop aantal structuren waren weggelaten die je dan mo...

Updated 10 months ago by Jasper G.

Algemeen -BELANGRIJK!

Chemie Fase 3 Polymeerchemie I: Vormgeving en eigensc...

Dit vak wordt in de keuzerichting chemie in de 2e fase gegeven. Alle informatie kan dus best op d...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2016 juni examen

Chemie Fase 1 analytische chemie l en ll

theorie 1 vragen over oplosbaarheid (temperatuur, gemeenschappelijk ion, pH rechtstreeks kunnen a...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2014 juni examen

Chemie Fase 1 analytische chemie l en ll

Theorie (2vragen) 1. a) methode van Noyes, ma ni gwn da, specifiek het verschil tss 2 en 3 waard...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2011 juni examen

Chemie Fase 1 Biomoleculen en celbiologie

Reeks 3 antwoorden tussen [...] achter de vraag. Mondeling Vraag 1: Gegeven = structuur van ee...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2016 januari examen

Chemie Fase 1 Toegepaste wis- en natuurkunde II

Dit examen viel vroeger onder het vak Mechanica Theorie 1) Leg wrijvingskracht uit. Maak een t...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2011 januari examen

Chemie Fase 1 Algemene chemie

ionische verbindingen uitlegen aan de hand van een voor beeld deffinitie en uitleg tabel van M...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2014 december examen

Chemie Fase 1 Algemene chemie

Theorie bruine ring theoretische massa bepalen (stond bij A1 kristallen en such) praktijk Onb...

Updated 10 months ago by Jasper G.