Skip to main content

Recently Updated Pages

2013 juni examen

BLT Fase 1 Microbiologie 1

Leg uit: cardinale temperaturen Wat is conjugatie? Som een aantal indicatoren op die men aan ee...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2011 januari examen

BLT Fase 1 Toegepaste Wis- en Natuurkunde 1

(vroeger Wiskunde. ook wis- en natuurkunde 2 vragen bij!, zie de pagina "Algemeen"!)   1. Een b...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2012 januari examen

BLT Fase 1 Toegepaste Wis- en Natuurkunde 1

(vroeger Wiskunde. ook wis- en natuurkunde 2 vragen bij!, zie de pagina "Algemeen"!)   1) Kwadr...

Updated 2 years ago by Jasper G.

algemeen

BLT Fase 1 Toegepaste Wis- en Natuurkunde 1

voor 2019 waren wis- en natuurkunde 1 en 2 opgedeeld in Wiskunde en toegepaste fysica. Bij de oud...

Updated 2 years ago by Jasper G.

algemeen

BLT Fase 1 Toegepaste Wis- en Natuurkunde 2

Voor 2019 waren wis- en natuurkunde 1 en 2 opgedeeld in Wiskunde en toegepaste fysica. Bij de oud...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2017 augustus examen

BLT Fase 1 Toegepaste Wis- en Natuurkunde 1

(vroeger toegepaste fysica. ook wis- en natuurkunde 2 vragen bij!, zie de pagina "Algemeen"!)   ...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2017 januari examen

BLT Fase 1 Toegepaste Wis- en Natuurkunde 1

(vroeger toegepaste fysica. ook wis- en natuurkunde 2 vragen bij!, zie de pagina "Algemeen"!)   ...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2016 augustus examen

BLT Fase 1 Toegepaste Wis- en Natuurkunde 1

(vroeger toegepaste fysica. ook wis- en natuurkunde 2 vragen bij!, zie de pagina "Algemeen"!)   ...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2015 augustus examen

BLT Fase 1 Toegepaste Wis- en Natuurkunde 1

(vroeger toegepaste fysica. ook wis- en natuurkunde 2 vragen bij!, zie de pagina "Algemeen"!) 2...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2013 januari examen

BLT Fase 1 Toegepaste Wis- en Natuurkunde 1

(vroeger toegepaste fysica. ook wis- en natuurkunde 2 vragen bij!, zie de pagina "Algemeen"!)   ...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2017 augustus examen

BLT Fase 1 Moleculaire biologie 1

1. denaturatie curve tekenen van dna strengen met 50% en 60 % GC - Benoem de assen - Wat is...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2015 juni examen

BLT Fase 1 Moleculaire biologie 1

Open vragen Bespreek de replicatie initiatie uitgaande van het OriC molecule. Leg uit wat de sm...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2016 juni examen

BLT Fase 1 Moleculaire biologie 1

Open vragen 1) Een grafiek met de co.t-waarde van 4 lijnen is gegeven. --> De 4 lijnen sorteren...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2017 januari examen (vroeger (Patho)fysiologische basis van het laboratoriumonderzoek II)

BLT Fase 1 Biologie van de mens 2

1. Schets en benoem de weg die een sensorische prikkel aflegt van perifeer (vb. vinger) naar de s...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2018 juni examen

BLT Fase 1 Analytische chemie

Theorie 1 Scheiding metaal hydroxiden (H7) 2 titratiecurve opstellen Oefeningen 1+2 Concentratie...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2017 augustus examen

BLT Fase 1 Analytische chemie

Theorie 1. Zuur base titratiecurve opstellen 2. Reactie van metalen neergeslagen als hydroxiden...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2017 juni examen

BLT Fase 1 Analytische chemie

Theorie: 1. Vier factoren uitleggen die de oplosbaarheid beïnvloeden (Hoofdstuk 4) 2. Zuur base t...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2016 juni examen

BLT Fase 1 Analytische chemie

Theorie 2016: 1. a) Leg de oplosbaarheid uit adv Q-s/s schets grafiek a) verschil kristallijne e...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2013 juni examen

BLT Fase 1 Analytische chemie

Oefeningen  a)Oefening op mengsels, molaliteit, molariteit, normaliteit, dichtheid, m%, molfract...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2012 juni examen

BLT Fase 1 Analytische chemie

Theorie Vraag 1 Oplosbaarheid onder invloed van pH. Leg de rechtstreekse en onrechstreekse invlo...

Updated 2 years ago by Jasper G.