Skip to main content

Recently Updated Pages

2019 augustus examen

BLT Fase 3 - MLT Medische microbiologie 2

Mycologie Bespreek enkele opvallende kenmerken van Candida auris Welke ziekteverwekkers veroorz...

Updated 11 months ago by Jasper G.

2019 juni examen

BLT Fase 3 - MLT Medische microbiologie 2

Mycologie P. jirovicii levenscyclus gegeven: welke schimmel + verschil met andere schimmels Ide...

Updated 11 months ago by Jasper G.

2017 januari examen

BLT Fase 3 - MLT Medische microbiologie 2

Mycologie Wat betekent heterotroof? Uit wat bestaat de celwand van een schimmel? Leg uit: zoöf...

Updated 11 months ago by Jasper G.

2015 januari examen

BLT Fase 3 - MLT Medische microbiologie 2

Mycologie Leg uit: zoöfiele, geofiele, antropofiele dermatofytosen. Waarom is dit belangrijk? U...

Updated 11 months ago by Jasper G.

2015 januari examen

BLT Fase 3 - MLT Keuzetraject Klinische diagnostiek en F...

Longfunctie Aanduiden op spirogram: RV, VT, TLC, etc zijn gegeven Aanduiden welk obstructieve c...

Updated 11 months ago by Jasper G.

2010 januari examen

BLT Fase 3 - FBT Beroepsethiek

DEEL 1 Casus maken in het jaar DEEL 2 Je kreeg één van deze 10 vragen op het examen. Deze vragen...

Updated 11 months ago by Jasper G.

2017 januari examen

BLT Fase 3 - FBT Eiwittechnologie

Vraag 1 Een mengsel eiwitten gegeven, met van elk eiwit de AZ samenstelling, oplobaarheid in (NH4...

Updated 11 months ago by Jasper G.

2015 januari examen

BLT Fase 3 - FBT Eiwittechnologie

Een mengsel eiwitten gegeven, met van elk eiwit de AZ samenstelling, oplosbaarheid in (NH4)2SO4 e...

Updated 11 months ago by Jasper G.

2016 juni examen

BLT Fase 3 - FBT Eiwittechnologie

Een mengsel eiwitten gegeven, met van elk eiwit de AZ samenstelling, oplosbaarheid in (NH4)2SO4 e...

Updated 11 months ago by Jasper G.

2018 januari examen

BLT Fase 3 - FBT DNA-technologie

Vraag 1: OLA-PCR (oligonucleotide ligation assay) en ASO (allele-specific oligonucleotide) prime...

Updated 11 months ago by Jasper G.

2017 januari examen

BLT Fase 3 - FBT DNA-technologie

SCHRIFTELIJK Vraag 1: Je krijgt een agarose gel en een CGE van 2 rRNA stalen. (p55 cursus) - H...

Updated 11 months ago by Jasper G.

2012 januari examen

BLT Fase 3 - FBT DNA-technologie

Mondeling S1 mapping uitleggen Bank voor het gen bepalen Uitleggen hoe dat de beide banken gem...

Updated 11 months ago by Jasper G.

2011 januari examen

BLT Fase 3 - FBT DNA-technologie

Mondeling Gegeven een figuur expressie van één gen? Via Northern blotting (expressie van 1 RNA)...

Updated 11 months ago by Jasper G.

2011 augustus examen

BLT Fase 3 - FBT DNA-technologie

Mondeling Gegeven een figuur Tekstje van vlieg: je wilt hieruit het gen selecteren. Welke soor...

Updated 11 months ago by Jasper G.

2017 januari examen

BLT Fase 3 - FBT Farmaceutische toedieningsvormen: theorie

Mondelinge deel: 2 vragen (8 punten en 6 punten), schriftelijke deel: 2 vragen (4 punten en 2 pun...

Updated 11 months ago by Jasper G.

2014 januari examen

BLT Fase 3 - FBT Farmaceutische toedieningsvormen: theorie

Mondeling 1) Gegeven: Recept voor gelulen, teksten uit Martindale. a) Welke kwaliteitseisen ste...

Updated 11 months ago by Jasper G.

2011 januari examen

BLT Fase 3 - FBT Farmaceutische toedieningsvormen: theorie

Mondeling 1) vb recept gelulen met gegevens uit Martindale wat zijn de kwaliteitscontroles voor...

Updated 11 months ago by Jasper G.

2013 januari examen

BLT Fase 3 - FBT Kwaliteitszorg

Examen begint met gesloten boek gedeelte: 1. Verklaar het begrip non-conformiteit 2. Leg de PDC...

Updated 11 months ago by Jasper G.

2017 juni examen

BLT Fase 2 - MLT Immunologie

1) Bespreek MHC moleculen (functie, structuur, genetica, ...). 2) Bespreek een lymfeknoop en de ...

Updated 11 months ago by Jasper G.

2016 augustus examen

BLT Fase 2 - MLT Immunologie

1. bespreek een lymfeknoop 2. bespreek neutrofiel 3. bespreek overgevoeligheid type 4 Theorie ...

Updated 11 months ago by Jasper G.