Skip to main content

2020 juni examen

(Corona) - R. Swennen & F. Vogels

Het examen was een open-internet examen met 2 delen en een maximale tijd van 2h36. Door corona was het theorie en praktijk examen samengevoegd tot 1 examen. Deel 1 was meer praktisch en voor deel 2 moest je op een .docx maken met gegeven vragen (en hun antwoorden).

Deel 1

Active Directory

 • Welk van de volgende services heeft AD nodig? kies één uit: DHCP, WINS, DNS, LDAP, geen van bovenstaande
 • Welke van de onderstaande uitspraken is waar? kies één uit: Een domain maakt altijd deel uit van een site, een domain maakt altijd deel uit van een forest, een forest maakt altijd deel uit van een tree, een tree maakt altijd deel uit van een domain
 • Waarop kunt u de eigenschap Block Inheritance instellen? kies één uit: Policy, GPO, OU, geen van bovenstaande

FAT

 • Adres van eerste FAT tabel
 • Adres van root directory
 • Adres data region
 • Totale grootte van FAT16 volume in bytes
 • ...
 • Stel dat bij unix de i-node 13 blok-adressen bevat: 10 directe, 1 indirect, 1 dubbel-indirect en 1 drievoudig-indirect. Stel dat de blokgrootte 4 Kbytes is en dat de blok-adressen 64 bits zijn. Wat is de maximale bestandsgrootte (in X KBytes) als er geen gebruik gemaakt wordt van indirecte adressen? Antwoord in Kbytes

Er was een FAT16 image meegegeven hier uit moest je wat info uit halen en op xToledo invullen. (Dus niet het HTML bestand) Bestand met dank aan ISW

Scheduling strategieën

 • Geef start/omlooptijd van proces Round Robin (RR)/Shorest Remaining Time (SRT)

Deel 2

 • Leg aan de hand van een concreet voorbeeld uit wat het verschil is tussen interne én externe fragmentatie
 • Leg in detail uit of een besturingssysteem, multiprogrammatie moet ondersteunen om efficiënt gebruik te kunnen maken van interrupts
 • Leg het onderling verband uit tussen volgende termen: kernel-toestand, gebruikerstoestand en system calls