Skip to main content

2012 juni examen

Strypsteen

 • 1) Geef de verschillende klassen (4) interrupts. Teken de instructiecyclus met interrupts.
 • 2) Verklaar volgende begrippen + Schets
  • Interne fragmentatie
  • Externe fragmentatie
  • Aaneengesloten bestandstoewijzing
  • Kettingtoewijzing
  • Indextoewijzing
 • 3) Batchmultiprogramming versus Timesharing: Wat is hun hoofddoel?
 • 4) Leg het bootprocess van een PC uit, van POST tot en met het PBR-startcommando.
  Leg de afkortingen die je gebruikt ook uit
 • 5)a) Teken het procestoestandschema met 2 opschortingen.
  b) Waarom is toestand opgeschort toegevoegd?
 c) Geef onderlinge verbanden tussen de toestanden met opschortingen.