Skip to main content

2020 PE

Tiebe Van Nieuwenhove

Active directory

 • Maak in de OU Employees de OU education aan. Maak in education 2 OU's die op hetzelfde niveau zitten: students & teachers.
 • Maak in teachers een user Teacher 1 aan en in students Student 1 aan.
 • Maak een groep Locker Access waar Student 1 in zit en een groep Coffee Room waar Teacher 1 in zit. Voeg de gebruikers van de groep Coffee Room toe aan de groep Locker Access (DIT MAG JE NIET HANDMATIG VOOR ELKE GEBRUIKER DOEN!)
 • Theorie: Wat is het verschil tussen een Organized Unit en een Security Group?

2.

 • Zorg ervooor dat de computers niet opnieuw automatisch opstarten wanneer er nog gebruikers ingelogd zijn na updates.
 • Maak een shortcut op de desktop van alle gebruikers in het domein naar de website: jynupper.com
 • Installeer op alle computers van de Teachers het programma emacs.
 • Enforce these Password policies
- Wachtwoorden moeten minimaal 8 charachters lang zijn, moeten elk jaar verandert worden en de laatste 5 wachtwoorden moeten onthoud worden.
- Wachtwoorden van teachers moeten minimaal 10 tekens lang zijn en moeten elk half jaar verandert worden.
- Studenten mogen hun wachtwoord maar om de 7 dagen veranderen
 • Stel dat de GPO om aan de de Control panel zo geconfigureerd is:
GPO status Kunnen ze aan de terminal?
Domein Disabled ja / nee
Employees Not Configured ja / nee
Teachers Enabled ja / nee
Students Not Configured ja / nee

FAT

We kregen een .bin bestand zoals tijdens de oefenzitting en er was gegeven dat een sector 512 bytes lang is en er is 1 sector per cluster. De FAT paritie start vanaf 0x11000, de data partitie start vanaf 0x25000.

1. Geef het unieke identificatienummer van de partitie.

2. Geef het Volume Serial Number.

3. Geef de short name, long name, last write date, last write time, attributen, eerste cluster van het volgende bestand:

  4150 0075 006E 0074 0042 000F 006D 5300
  3100 2E00 7800 6C00 7300 0000 7800 0000
  5055 4E54 4253 7E31 584C 5324 001E EC7C
  8A2A 332B 0000 A845 2B2B 4400 89EA 0000

4. Geef de opeenvolgende clusternummers van het bestand dat begint bij de logische cluster 0x07b6.

5. Geef de eerste 10 bytes van het bestand van de vorige oefening.