Skip to main content

2012 januari examen

GEGEVEN

Maak een Stageinformatiesysteem waarin wordt opgeslagen welke stages er vrij zijn en waar studenten kunnen toegewezen worden aan een stageplaats. (Evenals verwijderd worden...) Je krijgt een blad waarop de verschillende klassen staan die je moet maken/vervolledigen(Klassendiagram).Dit zijn:

  • Klasse Student
  • Klasse Datum
  • Klasse Stage
  • Klasse Stageinformatiesysteem

Een student heeft naam en nummer. Beiden moeten steeds ingegeven worden.(Constructor met String naam en int nummer). Een student kan voor enkele maanden stage doen in een bedrijf. In de klasse Stage is dan ook een begindatum gegeven.

GEVRAAGD

1) Klassediagram met correcte pijlen aanvullen


2) Schrijf de klasse Student volledig met getters, setters, toString en equals


3) Schrijf voor de andere klassen enkel de methodes die vetgedrukt zijn in het klassediagramma. Van de andere methoden mag je aannemen dat ze feilloos werken en zijn geschreven volgens de regels van de kunst. Zie de testklassen (in bijlage) om te weten wat er juist verwacht wordt.

Klasse Datum is gegeven op 1 methode na: Toevoegen van aantal maanden aan een datum.

!OPGELET: Hierbij moet rekening gehouden worden met: Als datum = 31 januari+1 maand --> wordt 28 OF 29 februari.


4) Schrijf de UI klasse en maak volgende objecten aan:

  • 2 studenten
  • 2 stages
  • 1 StageInformatieSysteem
  • Elke student krijgt stage
  • 2 stages worden toegevoegd aan het Stageinformatiesysteem.