Skip to main content

Recently Updated Pages

2017 januari examen

BLT Fase 3 - FBT DNA-technologie

SCHRIFTELIJK Vraag 1: Je krijgt een agarose gel en een CGE van 2 rRNA stalen. (p55 cursus) - H...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2012 januari examen

BLT Fase 3 - FBT DNA-technologie

Mondeling S1 mapping uitleggen Bank voor het gen bepalen Uitleggen hoe dat de beide banken gem...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2011 januari examen

BLT Fase 3 - FBT DNA-technologie

Mondeling Gegeven een figuur expressie van één gen? Via Northern blotting (expressie van 1 RNA)...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2011 augustus examen

BLT Fase 3 - FBT DNA-technologie

Mondeling Gegeven een figuur Tekstje van vlieg: je wilt hieruit het gen selecteren. Welke soor...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2017 januari examen

BLT Fase 3 - FBT Farmaceutische toedieningsvormen: theorie

Mondelinge deel: 2 vragen (8 punten en 6 punten), schriftelijke deel: 2 vragen (4 punten en 2 pun...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2014 januari examen

BLT Fase 3 - FBT Farmaceutische toedieningsvormen: theorie

Mondeling 1) Gegeven: Recept voor gelulen, teksten uit Martindale. a) Welke kwaliteitseisen ste...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2011 januari examen

BLT Fase 3 - FBT Farmaceutische toedieningsvormen: theorie

Mondeling 1) vb recept gelulen met gegevens uit Martindale wat zijn de kwaliteitscontroles voor...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2013 januari examen

BLT Fase 3 - FBT Kwaliteitszorg

Examen begint met gesloten boek gedeelte: 1. Verklaar het begrip non-conformiteit 2. Leg de PDC...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2017 juni examen

BLT Fase 2 - MLT Immunologie

1) Bespreek MHC moleculen (functie, structuur, genetica, ...). 2) Bespreek een lymfeknoop en de ...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2016 augustus examen

BLT Fase 2 - MLT Immunologie

1. bespreek een lymfeknoop 2. bespreek neutrofiel 3. bespreek overgevoeligheid type 4 Theorie ...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2015 augustus examen

BLT Fase 2 - MLT Immunologie

1) Bespreek de verwerking van exogene antigenen. 2) Bespreek positieve en negatieve selectie van...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2013 juni examen

BLT Fase 2 - MLT Immunologie

1) In bijlage een handleiding van een ELISA-kit voor het opsporen van insuline met behulp van mon...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2019 januari examen

BLT Fase 2 - MLT Instrumentele analyse

HPLC: waarvoor staat het en waarom gebruikt men het waarvoor staat UPLC blokschema HPLC geven ...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2018 januari examen

BLT Fase 2 - MLT Instrumentele analyse

chromatogram ionchromatografie gegeven : uitleggen waarom bv. Chloride eerder elueert dan sulfaat...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2014 augustus examen

BLT Fase 2 - MLT Instrumentele analyse

Verschil GC en HPLC: verschillende fases, blokschema, detectoren, injectoren,... Conductimetrie:...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2014 januari examen

BLT Fase 2 - MLT Instrumentele analyse

Verschil uitleggen fluorimetrie & absorptie, ook lampen, detectoren, golflengte selector en afwij...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2013 januari examen

BLT Fase 2 - MLT Instrumentele analyse

vraag: Alles van HPLC: blokschema, detectors, ... vraag: fluorimetrie versus nefelometrie: van b...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2012 januari examen

BLT Fase 2 - MLT Instrumentele analyse

Invuloefening over hplc en gaschromatografie Kathodelamp uitleggen De beperkingen van de wet va...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2010 januari examen

BLT Fase 2 - MLT Instrumentele analyse

Vraag 1 : Tegenstroomprincipe en verdelingschromatografie uitleggen (mondeling) Vraag 2 : Vlamfo...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2010 augustus examen

BLT Fase 2 - MLT Instrumentele analyse

Hoofdvraag: 1) HPLC blokschema mobiele en stationaire fase uitleggen 2 detectoren 2) gebonde...

Updated 2 years ago by Jasper G.