Skip to main content

Recently Updated Pages

2010 juni examen (farmacologie en toxicologie)

BLT Fase 2 - FBT Ontwikkeling en werking van geneesmiddelen

Het examen bestaat uit 2 hoofdvragen mondeling die op 8 en 4 punten staan (van de 20) Dan nog een...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2019 juni examen

BLT Fase 2 - FBT Moleculaire biologie 2

1. a) Invuloefening over het hox gen b) Welk eiwit wordt gebruikt bij dimerisatie en niet bij D...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2012 juni examen (farmacologie en toxicologie)

BLT Fase 2 - FBT Ontwikkeling en werking van geneesmiddelen

3 vragen, allemaal mondeling: een "verhaal" rond een persoon die verschillende geneesmiddelen geb...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2017 juni examen

BLT Fase 2 - FBT Moleculaire biologie 2

- Vraag over glucocortio√Įden receptor pathway¬†: figuur gegeven --> alle stappen uitleggen van beg...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2013 augustus examen (farmacologie en toxicologie)

BLT Fase 2 - FBT Ontwikkeling en werking van geneesmiddelen

casus: Je buurvrouw Patricia (85) is onlangs haar man verloren. Vroeger gingen ze elke dag op de ...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2011 examen juni

BLT Fase 2 - FBT Moleculaire biologie 2

Mondeling Bespreek de replicatie bij prokaryoten.a)welke enzymen/eiwitten zijn nodig vanaf initi...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2016 maart examen

BLT Fase 2 - FBT Plantkunde en proefdierkunde

Proefdierkunde 24/3/2016 Vragen replacement, reduction en refinement uitleggen en voorbeelden g...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2018 juni examen

BLT Fase 2 - FBT Moleculaire biologie 2

1. vraag over ziekteFriedreich ataxia met een expansie van trinucleotide GAA. figuur van operator...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2013 juni examen

BLT Fase 2 - FBT Plantkunde en proefdierkunde

Vragen: Geef de vector van Acintobacter, wat doet deze, waarvoor wordt het gebruikt, kan dit bij...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2010 juni examen

BLT Fase 2 - FBT Moleculaire biologie 2

Hoofdvraag (mondeling) - Bespreek initiatie van translatie bij prokaryoten. hou hierbij rekenin...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2010 juni examen

BLT Fase 2 - FBT Plantkunde en proefdierkunde

Hoofdvraag: Leg het verschil uit tussen celwand en plasmamembraan Bijvragen: Chrysant: 4u lich...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2009 juni examen

BLT Fase 2 - FBT Plantkunde en proefdierkunde

Hoofdvraag: Leg symplastisch en apoplastisch uit + link aan de wortel Bijvragen: Secundaire me...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2008 juni examen

BLT Fase 2 - FBT Plantkunde en proefdierkunde

Hoofdvraag: Gametofytische fase is sterk gereduceerd tov sporofytische fase bij zaadplanten. Op ...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2017 januari examen

BLT Fase 2 - FBT Micro-organismen in onderzoek en industrie

1)identificatiekenmerken en cultuur voor campylobacter 2)veroorzakers van otitis media 3)pathol...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2011 juni examen

BLT Fase 2 - FBT Pathologie

Theorie gedeelte Geef de stappen van een immuunhistochemische kleuring namelijk de Envision tech...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2019 juni examen

BLT Fase 2 - FBT Hematologie

1. Geef 2 nadelen van cappilaire bloedname 2. Waarom zijn de nieren belangrijk bij de bloedaanma...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2018 juni examen

BLT Fase 2 - FBT Hematologie

EXAMEN 15 JUNI 2018 Namiddag: 1. Bespreek de sigmoidale curve in de hematologie 2. Wat is XBar...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2012 januari examen

BLT Fase 2 - FBT Micro-organismen in onderzoek en industrie

1) leg uit nitraatreductie 2) waarom wordt urine kwantitief bekeken? 3) leg uit lysine decarbox...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2014 juni examen

BLT Fase 2 - FBT Hematologie

Examen 4 juni 2014 1) Bespreek de RBC indices, waarvoor worden ze gebruikt? 2) Welke vormen van...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2019 augustus examen

BLT Fase 2 - FBT Hematologie

Examen 17 augustus 2019 1. aPTT geven + 2 specifieke toepassingen 2. CSF uitleggen en wat de ro...

Updated 10 months ago by Jasper G.