Skip to main content

2020 januari examen

Tiebe Van Nieuwenhove

1) Waarom is een besturingssysteem dat interrupts gebruikt sneller. Verklaar en maak een tekening.

2) Concreet begint de processor instructies uit te voeren vanaf adres 0xFFFFFFF0. Wanneer de processor het geheugenadres 0xFFFFFFF0 opvraagt aan de geheugen controller, zal die echter geen bytes vanuit het werkgeheugen halen. Vanwaar haalt hij ze en wat is de naam die hier aan gegeven wordt?

3) Wat is een aaneengesloten bestand? Vergelijk dit met de niet-aaneengesloten bestanden.

4) Leg uit hoe het Best Fit en Worst Fit werken. Geef een voorbeeld waar we dezen zouden kunnen gebruiken.

5) Leg uit wat 2-level paging is en maak een tekening.

6) Maak een tijdlijn van met de volgorde waarin de verschillende processen uitgevoerd worden voor Round Robin & Shortest Remaining Time

7) Leg volgende begrippen uit:

  • Trap
  • Starvation
  • Interne fragmentatie