Skip to main content

2014 januari examen

Situatie: Professor Weetal heeft een programma nodig voor zijn examens te maken. Elke vraag is een meerkeuzevraag en heeft een vraagstelling (String), een lijst van mogelijke antwoorden (String[]) en het juiste antwoord (int indexnummer). Een lijst van deze vragen wordt een examen. Voor elke vraag die gesteld wordt verandert de volgorde van vragen willekeurig maar moet het juiste antwoord wel nog steeds overeenkomen met de verwisselde mogelijke antwoorden. Elke vraag in de examenreeks moet ook in een willekeurige volgorde overeenkomen. Voor elk juist antwoord krijgt de leerling +1. Voor elk fout antwoord -0.75. Beide scores moeten weergegeven worden. Bv: Je score was 3.0/5 met giscorretie is dit 1.25/5

Vraag: Schrijf beide klassen (Vraag & Vragenreeks/Examen) uit, schrijf de main methode en maak de klassendiagrammen.