Skip to main content

2012 januari examen

Sociaal recht

 • 3 peilers pensioen. Wat is brugpension en wat is het verschil met een werkloze?
 • Bruto- naar nettoloon (schema)
 • 3 fundamentele verschillen tussen bediende en arbeider
 • Verklaar
  • Scholingsbeding
  • Carensdag
  • Referteperiode/vakantiedienstjaar
  • Methode van Thierry Claeys
  • Werkloosheidsval

 

ICT & recht

 • Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om van een “rechtmatige” verwerking te kunnen spreken. Geef wat uitleg bij elke voorwaarde.
 • Wat houdt het principe van de functionele equivalentie uit van elektronische met niet-elektronische contracten in? Hoe kan de functionele equivalentie gegarandeerd worden?
 • Welke verschillen zijn er tussen bescherming van computerprogramma’s en bescherming van gewone auteurswerken?
 • Wat is het verschil tussen specifieke en niet-specifieke (of verwante)informaticamisdrijven en wat is het nut van dit onderscheid?