Skip to main content

2019 januari examen

 • 5 JUIST/FOUT vragen met uitleg waarom juist of fout
  • Een ontbindend beding voor een pensioen is toegestaan
  • De Werknemer heeft altijd volledige immuniteit bij fouten tijdens de uitvoering van arbeid
  • De arbeidsovereenkomst wordt direct beëindigd bij de dood van de werkgever.
 • 5 multiple choice vragen

(er was telkens 1 juist of 1 fout, soms echt door details, dit waren enkele stellingen)

  • De formule voor het berekenen van de vakantiedagen van een bediende is A*5/R*Q/S.
  • Het volstaat voor een werkgever om loon uit te betalen.
 • 4 definities
  • Gewaarborgd dagloon (+geef wetsartikel)
  • Goede huisvader (+geef wetsartikel)
  • Vakantiedienstjaar
  • Het copyleft principe
 • 2 Casussen
  • Dirk is bediende, onbepaalde duur, 9 jaar ancienniteit.
   • Hij heeft een doktersbriefje voor 30 dagen, wat zijn de WG's controle mogelijkheden?
   • Hoe is zijn loon de eerste 30 dagen geregeld?
   • Schrijf een opzegbrief op 12 juli 2018.
   • Op welke manier kan hij dit melden?
   • Bereken Dirk zijn verdiende vakantiedagen voor het jaar 2019 indien hij 150 dagen gewerkt heeft (Hou rekening met alles uit de voorgaande vragen)
  • Casus over licenties en SLA's (uit lezing IP Porta)