Skip to main content

2017 januari examen

Sociaal recht

 • ondernemingsraad
  • Wat doet een ondernemingsraad
  • Moet je syndicaal afgevaardigde zijn om toe te treden? (voordelen? nadelen?)
  • Wat zijn de gevolgen hiervan
 • Pensioen
  • Wat zijn de 4 (ja, er stond vier) peilers van het pensioen?
  • Hoe werkt de eerste peiler in België
  • Wat is het probleem hiermee?
 • Opstappen; je werkte als bediende 3 jaar lang in een onderneming en hebt al 3 verlofdagen opgenomen
  • Hoe zit het met de uitbetaling (je stapt op op 1/4/20XX)
 • Verlof
  • Hoeveel verlof heb je als werknemer na 1 jaar anciënniteit
  • Hoe zit dit met pas afgestudeerden
  • Europa heeft ons op de vingers getikt, hoe wordt dit nu (tijdelijk) verrekend/berekend
 • Verklaar
  • Outplacement
  • IBO opleiding
  • Verschil tussen arbeidsongeval en beroepsziekte
  • 5 ondernemingen onder het RSZ
  • educatief verlof (wat en hoe toegepast)

IT-recht

 • Auteursrechten
  • Wat zijn de gelijkenissen en verschillen tussen gewone auteursrechten en softwarerechten? Wees volledig en uitgebreid.
  • Nog iets
 • Je neemt als voorzitter van DSR een freelancer van de KHL aan om je website te maken. Geef 4 hints van de 10 gouden hints en pas ze toe in dit scenario. Wees uitgebreid en volledig in je formulering.
 • Wat zijn specifieke informaticamisdrijven?
 • Wat zijn de 2 specifieke informaticamisdrijven. Leg ze uit (definitie, opzet, voorbeeld)
 • Wat is FOSS? Leg uitgebreid uit, integreer je antwoord met de praktijksessie van I. vanden Brande