Skip to main content

2017 januari examen

Schriftelijk

  • Gegeven een klassediagram, klassen & een lijst van mogelijke annotaties. Pas de klassen aan met de annotaties die gezien zijn (Inject, Stateless, PersistenceContext, Default, Alternative...). Leg uit welke technieken je gebruikt hebt en welke annotaties daarbij horen
  • Vragen over autorisatie & authenticatie
    • Hoe wordt basic authentication meegeven met een REST-request
    • Waar in de code moet je de autorisatie doen.
    • Bij basic authenticatie moet je altijd de crendentials meegeven. Welke manier kan je gebruiken om dit te voorkomen.