Skip to main content

2022 examen

5 JUIST/FOUT vragen elk op 2 punten

 • De Wet Arbeidsovereenkomst is van dwingend recht van de openbare orde
 • De werknemer kan aan de werkgever de reden van ontslag vragen
 • In de arbeidsovereenkomst mag een ontbindend beding opgenomen worden dat zegt dat de AO een einde neemt bij zwangerschap
 • Voor een geldige AO is minstens een ondergeschikt verband nodig
 • ?

5 meerkeuzevragen waar je telkens de juiste of foute moet aanduiden, elk op 2 punten

4 woorden uitleggen en van elk een voorbeeld geven, elk op 1 punt

 • De opzegtermijn
 • Artikel 18 WAO
 • Het scholingsbeding
 • Octrooirecht

Casus, in totaal op 16 punten

Tim werkt x aantal jaar in een bedrijf. Hij beslist later zijn eigen bedrijf op te starten. (Dit bedrijf voert gelijkaardige activiteiten uit als het bedrijf waar hij werkte)

 • Schrijf opzegbrief (aangetekende brief)
 • Welke andere manieren waren mogelijk om ontslagbrief in te dienen?
 • Wat kan bedrijf waar hij werkte in AO opnemen om te vermijden dat hij zijn eigen bedrijf (dat erop lijkt) opstart? + geef geldigheidsvoorwaarden
 • Als dit niet opgenomen is in AO, welke verplichtingen denkt Tim alsnog aan?
 • Welke administratieve verplichtingen heeft Tim bij het opstarten van zijn eenmanszaak?
 • Hij bedenkt bepaalde software en een toestel hiervoor. Kan dit beschermd worden door intellectuele rechten? Zo ja, welke + geef voorwaarden.
 • Hij wil dit demonstreren aan een bedrijf. Welke maatregelen kan hij best nemen voordat hij dit demonstreert?