Skip to main content

2013 januari examen

Sociaal recht

 • Bruto- naar nettoloon
 • Verklaar
  • opschorting van arbeidscontract
  • RISV
  • Scholingsbeding
  • Leerverlof
  •  
  •  
 • toon aan wat de verschillen zijntussen arbeider en bediende in geval van ziekte (a.d.h.v. tijdsbalken)
 • Geef 6 voorwaarden om een werkloosheidsuitkering te krijgen. Wat is brugpensioen? Wat is het verschil met een werkloze?

IT recht

 • Bespreek de volgende principes in het kader van de privacywetgeving: finaliteitsbeginsel en informatieplicht. Pas deze principes toe op CAO81 (controle door WG op gebruik e-mail van WN).
 •  
 •  
 • Gebruik in het volgende deel voorbeelden uit Y. Van den Brande:
  • Bespreek: Organiseer aansprakelijkheid beide partijen.
  • Geef voorbeelden hoe je dit zou aanpakken