Skip to main content

2014 januari examen

Mogelijke vragen

  • Hoe wordt MVC gebruikt in Android en wat zijn de voor/ en-of nadelen?
  • Welke 3 soorten mobiele applicaties kunnen we onderscheiden (voor en nadelen geven)
  • Leg uit: responsive design
  • Wat zijn cross platform applicaties? Leg uit welke rol Phonegap hierin speelt.
  • Wat is Activity Lifecycle en wat er gebeurt als een applicatie naar de achtergrond geschoven wordt; bv als je een spel aant spelen bent en er wordt gebeld, wat gebeurt er dan met dat spel.