Skip to main content

Werking (2022)

Dit vak is 100% permanente evaluatie.

Beroepspraktijk:
Om de 2 weken is er een seminarie. Je moet voor elk seminarie minstens 1 vraag noteren, waarop je een antwoord moet formuleren tijdens het seminarie (over de inhoud). Het document met vraag en antwoord moet de avond zelf nog ingediend worden. Ook moet je van 1 seminarie een verslag maken, wat je ook dezelfde avond nog moet indienen.

Je moet 2 externe seminaries volgen. Hiervoor moet je toestemming krijgen en je moet er een verslag over maken, dat je enkele dagen na het seminarie moet indienen.

Ethiek:
Je moet in groep een presentatie maken rond een onderwerp dat over IT gaat, maar ook een ethisch aspect heeft. Na deze presentatie moet je een debat leiden over jouw onderwerp. 

Je moet aanwezig zijn bij 2 debatten over de seminaries. Deze mag je niet zelf kiezen.

** Het vak werd voordien in het Frans gegeven, maar was vanaf dit jaar in het Nederlands. **