Skip to main content

2014 januari examen

Sociaal recht

 • Leg uit hoe men van het bruto- naar nettoloon gaat (RSZ en BV)
 • Je moest op nationaal ,op vlak van bedrijven en op vlak van de onderneming zelf 1 organisatie geven (Werkgever of werknemer)
 • Verklaar
  • Schorsing van arbeidsovereenkomst
  • RIZIV
  • Scholingsbeding
  • Educatief verlof
  • Schijnzelfstandige
  • Referteperiode
 • Wat is het verschil tussen een arbeider en bediende op vlak van uitbetaling van ziektedagen? Leg uit a.d.h.v. tijdsbalken + geef ander verschil (NIET uurloon <> maandloon)
 • Geef 5 voorwaarden waar iemand aan moet voldoen vooraleer hij recht heeft op een werkloosheidsuitkering. Wat is brugpensioen en wat is het verschil met een werkloze?

IT recht

 • Bespreek de volgende principes in het kader van de privacywetgeving: finaliteitsbeginsel en informatieplicht. Pas deze principes toe op CAO81 (controle door WG op gebruik e-mail van WN).
 • Elektronische contracten
 • Auteursrecht: Wie wordt beschermd, wat wordt beschermd, leg vermogensrecht uit
 • Tien Gouden Regels: Leg uit: Men moet aansprakelijkheid van beide partijen bepalen. Hoe doet men dit best?