Skip to main content

Recently Updated Pages

2010 januari examen

BLT Fase 2 - MLT Medische microbiologie 1

Pathologie van Borrelia burgdorferi uitleggen (= ziekte van Lyme) Korte reeksen van Serratia mar...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2012 januari examen (vroeger inl. tot de histologie&histopathologie)

BLT Fase 2 - MLT Anatomopathologie

Theorie Vraag 1 Welke soorten cytopathologisch materiaal bestaan er + geef de voordelen Vraag 2...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2016 juni examen

BLT Fase 2 - MLT Genetische laboratoriumtechnieken

1) Leg uit 3 begrippen. vb. pLACI 2) Leg uit hoe je op recombinanten screent, is dit een positie...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2015 juni examen

BLT Fase 2 - MLT Hematologie 2

1. Kieffer: Grote vraag over centrale anemie, leg uit osmotische fragiliteitstest, een meerkeuzev...

Updated 2 years ago by Jasper G.

Algemeen (BELANGRIJK!)

BLT Fase 2 - FBT Instrumentele analyse

Omdat dit vak gelijklopend is met instrumentale analyse bij de afstudeerrichting MLT vragen we om...

Updated 2 years ago by Jasper G.

Algemeen - BELANGRIJK!

BLT Fase 2 - FBT Statistiek & dataverwerking 2 & IKZ

Dit vak loopt overeen met Statistiek & dataverwerking 2 & IKZ bij afstudeerrichting MLT. Je kan d...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2019 augustus examen (farmacologie en toxicologie)

BLT Fase 2 - FBT Ontwikkeling en werking van geneesmiddelen

1 grote vraag (/10) en 3 kleinere vragen (/5) --> maar op 2 kleinte antwoorden 1. Methadon gebru...

Updated 2 years ago by Jasper G.

Algemeen (BELANGRIJK!)

BLT Fase 2 - FBT Immunologie

Omdat dit vak gelijklopend is met immunologie bij de afstudeerrichting MLT vragen we om alle info...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2016 juni examen (farmacologie en toxicologie)

BLT Fase 2 - FBT Ontwikkeling en werking van geneesmiddelen

Casus: atypische neuroleptica, SSRI, benzodiazepine Bijvragen: 1. Competitieve en niet-competit...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2013 juni examen (farmacologie en toxicologie)

BLT Fase 2 - FBT Ontwikkeling en werking van geneesmiddelen

Vraag 1 Een vrouw met syndroom van Parkinson krijgt van haar dokter een parasympathicolytica voor...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2012 augustus examen (farmacologie en toxicologie)

BLT Fase 2 - FBT Ontwikkeling en werking van geneesmiddelen

Hoofdvraag (10 punten): Een casus van een machinist die keigraag met treintjes rijdt, maar zich n...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2011 juni examen (farmacologie en toxicologie)

BLT Fase 2 - FBT Ontwikkeling en werking van geneesmiddelen

Mondeling 1) Verhaal over patiënt met hypertensie die ook astma heeft en die thiaziden en daarna...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2010 juni examen (farmacologie en toxicologie)

BLT Fase 2 - FBT Ontwikkeling en werking van geneesmiddelen

Het examen bestaat uit 2 hoofdvragen mondeling die op 8 en 4 punten staan (van de 20) Dan nog een...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2012 juni examen (farmacologie en toxicologie)

BLT Fase 2 - FBT Ontwikkeling en werking van geneesmiddelen

3 vragen, allemaal mondeling: een "verhaal" rond een persoon die verschillende geneesmiddelen geb...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2013 augustus examen (farmacologie en toxicologie)

BLT Fase 2 - FBT Ontwikkeling en werking van geneesmiddelen

casus: Je buurvrouw Patricia (85) is onlangs haar man verloren. Vroeger gingen ze elke dag op de ...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2019 juni examen

BLT Fase 2 - FBT Moleculaire biologie 2

1. a) Invuloefening over het hox gen b) Welk eiwit wordt gebruikt bij dimerisatie en niet bij D...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2018 juni examen

BLT Fase 2 - FBT Moleculaire biologie 2

1. vraag over ziekteFriedreich ataxia met een expansie van trinucleotide GAA. figuur van operator...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2017 juni examen

BLT Fase 2 - FBT Moleculaire biologie 2

- Vraag over glucocortioïden receptor pathway : figuur gegeven --> alle stappen uitleggen van beg...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2011 examen juni

BLT Fase 2 - FBT Moleculaire biologie 2

Mondeling Bespreek de replicatie bij prokaryoten.a)welke enzymen/eiwitten zijn nodig vanaf initi...

Updated 2 years ago by Jasper G.

2010 juni examen

BLT Fase 2 - FBT Moleculaire biologie 2

Hoofdvraag (mondeling) - Bespreek initiatie van translatie bij prokaryoten. hou hierbij rekenin...

Updated 2 years ago by Jasper G.