Skip to main content

2017 juni examen

(vroeger Klinisiche Chemie. ook Klinisiche Chemie 2 vragen bij!, zie de pagina "Algemeen"!)

 

Mondeling:

1) Bespreek CK bepaling.

2) Wat is CMIA? situeer en bespreek.

Schriftelijk:

3) Foto van immunofixatie (eiwitelektroforese)

 • Welke test is afgebeeld?
 • Wanneer en waarom voert men deze test uit?
 • Leg uit hoe de test wordt uitgevoerd.
 • War is de conclusie voor de gegeven resultaten?
 • Is er bijkomende urinescreening nodig? Waarom wel/niet?

4)

 • Geef de referentiewaarden in serum van totaal eiwit, glucose natrium en GOT.
 • Wat is de functie van controlemateriaal in een klinisch lab? Welke typische controlematerialen zijn er?

5) Juist/fout vragen

6) 4 afkortingen verklaren en bondig uitleggen: ISD, NSE, HIL-index, Friedewald-formule


Mondeling:

1) HDL bepaling in serum uitleggen 2) Modular E: detectiemethode

Schriftelijk:

vraag 1

 • SPE afkorting uitleggen
 • wat staat op verticale as van SPE grafiek
 • 2 voorbeelden per band ( alfa1, alfa2, Beta, gamma) geven.
 • 4 van die grafieke van elektroforese gegeven: aandoening + behandeling geven

Vraag 2:

 • ref waarde van CK
 • ref waarde van glucose
 • ref waarde van alfa-FP
 • ref waarde van totaal eiwit

Vraag 3: afkortingen + uitleg

 • DOA
 • POCT
 • LDH 'flipped pattern'
 • STAT-stalen

vraag 4: 5 juist of fout stellingen