Skip to main content

Recently Updated Pages

2009 januari examen

BLT Fase 1 Basischemie

Theorie Wet van Hess Delen van het proef examen worden zeker gevraagd De soorten bindingen en ...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2012 juni examen (vroeger Biochemie)

BLT Fase 1 Bio-organische chemie

 7 juni 2012 lector: Sara Moens Mondeling 1. Gegeven molecule (hyaluronzuur) => Welk soort mol...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2011 juni examen (vroeger Biochemie)

BLT Fase 1 Bio-organische chemie

 Reeks 1 Mondeling 1) gegeven een nucleotide - Welk soort molecule is het? (nucleotide) - Beno...

Updated 10 months ago by Jasper G.

algemeen

BLT Fase 1 Bio-organische chemie

Dit vak bestond voor 2019 uit twee aparte vakken: Biochemie en Organishce chemie. 

Updated 10 months ago by Jasper G.

2014 januari examen (vroeger Organische chemie)

BLT Fase 1 Bio-organische chemie

- 1 oefeningen over kanonieken schrijven - 1 oefening waarbij een molecule gegeven is en je moet...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2017 januari examen (vroeger (Patho)fysiologische basis van het laboratoriumonderzoek II)

BLT Fase 1 Biologie van de mens 2

1. Schets en benoem de weg die een sensorische prikkel aflegt van perifeer (vb. vinger) naar de s...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2017 augustus examen

BLT Fase 1 Analytische chemie

Theorie 1. Zuur base titratiecurve opstellen 2. Reactie van metalen neergeslagen als hydroxiden...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2016 juni examen

BLT Fase 1 Analytische chemie

Theorie 2016: 1. a) Leg de oplosbaarheid uit adv Q-s/s schets grafiek a) verschil kristallijne e...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2017 augustus examen

BLT Fase 1 Basischemie

1. 3 reacties gegeven met de reagentia in letters uitgeschreven: -Schrijf de reacties zowel in io...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2013 juni examen

BLT Fase 1 Analytische chemie

Oefeningen  a)Oefening op mengsels, molaliteit, molariteit, normaliteit, dichtheid, m%, molfract...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2014 januari examen

BLT Fase 1 Basischemie

Oefeningen Vraag 1 - 5 reacties uitwerken (naam RP uitgeschreven in woorden) (5p) - 3 redoxreac...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2010 januari examen

BLT Fase 1 Basischemie

Theorie Vraag 1: Leg covalente en ionische binding uit (je kreeg 2 bindingen gegeven, welke van ...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2012 juni examen

BLT Fase 1 Analytische chemie

Theorie Vraag 1 Oplosbaarheid onder invloed van pH. Leg de rechtstreekse en onrechstreekse invlo...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2011 juni examen

BLT Fase 1 Analytische chemie

Theorie - het kunnen scheiden van metaalionen door verandering van pH en dan ook iets van amfote...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2013 januari examen

BLT Fase 1 Basischemie

EXAMEN VAN 11/01/2013 Theorie Vraag 1: Leg uit: covalente binding en ionbinding met HNO3 en NaC...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2012 januari examen

BLT Fase 1 Basischemie

EXAMEN VAN 24/01/2012 Theorie Vraag 1: a) Hoe en waarom ontstaat een ionbinding? Leg uit aan d...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2011 januari examen

BLT Fase 1 Basischemie

Theorie Vraag 1: Wat zijn sigma en pi-bindingen. leg uit met behulp van een voorbeeld. het aannt...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2018 juni examen (vroeger Biochemie)

BLT Fase 1 Bio-organische chemie

1 Fisher/ pI van 2 aminozuren 2 Vraag over suiker 3 tekenen nucleotides 4 herkennen sterolen, ...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2017 juni examen (vroeger Biochemie)

BLT Fase 1 Bio-organische chemie

Vraag 1. - L fisher Glutamine - L fisher Cysteine - pI Glutamine en pI Cysteine (uitleg, berekeni...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2013 juni examen (vroeger Biochemie)

BLT Fase 1 Bio-organische chemie

ALLEEN SCHRIFTELIJK (10pag) 1# TEKEN de triglyceride: 1-linoleo, 2-palmito ,3-stearoglyceride (o...

Updated 10 months ago by Jasper G.