Skip to main content

2012 juni examen

(vroeger Klinisiche Chemie. ook Klinisiche Chemie 2 vragen bij!, zie de pagina "Algemeen"!)

 

Mondeling ging op 19/50

Vraag 1: (mondeling)

  • Enzymatische bepaling van kreatinine in serum uitleggen. (Reactie, structuren, meting, referentiewaarden)

Vraag 2: (mondeling)

  • Wat is CMIA en MEIA? Waarbij wordt het gebruikt. Vergelijken met elkaar.

Vraag 3:

  • 4 juist/fout vragen

Vraag 4:

  • Wat is TDM?
  • 2 voorbeelden kunnen geven van ideale stoffen om plasmazuivering te bepalen. Voor en nadelen van deze stoffen, en waaraan stoffen in het algemeen moeten voldoen voor geschikt te zijn voor dergelijke bepaling.
  • Wat is hemolyse, klinisch belang en geef 5 oorzaken.

Vraag 5:

  • Gegeven: Patroon van immunofixatie. Wat is dit, waarvoor gebruikt, hoe gebeurt de bepaling, resultaat interpreteren.

Vraag 6:

  • 4 referentiewaarden geven. (Na, CK, glucose, totaal eiwit)
  • Hoe wordt een referentie-interval bepaald?

Vraag 7:

  • Gegeven: Structuur. Wat is het, waar wordt het gebruikt en waarvoor?

Gegeven was azopigment.