Skip to main content

Recently Updated Pages

2013 augustus examen

BLT Fase 2 - FBT Hematologie

1) Bespreek voor- en nadelen van automatische celtellingen versus manuele microscopie. 2) Bespre...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2017 juni examen

BLT Fase 2 - FBT Hematologie

Examen 13 juni 2017 Voormiddag: 1. Wat is een dichroïde filter en geef een toepassing Bijvraag...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2013 juni examen

BLT Fase 2 - FBT Hematologie

1) Bespreek bloedingstijd (beknopte procedure en interpretatie). 2) Hoe noem je een tekort aan l...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2011 juni examen

BLT Fase 2 - FBT Hematologie

Meerkeuzevragen: hoeveel trombocyten zijn er voor WBC? --> 100 voor 1 met welk soort bloed mag ...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2012 juni examen

BLT Fase 2 - FBT Hematologie

Examen 15 juni 2012 (voormiddag) 1) Leg het hoofdprincipe colorimetrie uit bij automatische (Sys...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2010 juni examen

BLT Fase 2 - FBT Hematologie

Meerkeuzevragen: Ijking van celtellers mag worden uitgevoerd via --> calibratorblo...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2018 januari examen

BLT Fase 2 - FBT Pathologie

Geef alle lagen van de maag + celstructuren. Kleine vraagjes -Functie amylase, pepsine -4 symp...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2017 augustus examen

BLT Fase 2 - FBT Pathologie

 Geef de ligging en structuur van de galblaas, de galwegen en de pancreas. Leg het proces van in...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2017 juni examen

BLT Fase 2 - FBT Pathologie

 Geef een schets van de dwarse doorsnede van het leverlobje en van het uitwisselingsgebied in de ...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2015 augustus examen

BLT Fase 2 - FBT Pathologie

Geef vier epitheelcellen die uitstulpingen vertonen (van verschillende organen). + geef de correc...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2015 januari examen

BLT Fase 2 - FBT Pathologie

vraag 1 beschijf de microscopische opbouw van de luchtwegen (neus, trachea t.e.m. alveolen) vra...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2014 januari examen

BLT Fase 2 - FBT Pathologie

Dwarse doorsnede leverlobje + detail uitwisselingsgebied. Bespreek invloed sympatisch zenuwstels...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2018 januari examen (Virologie)

BLT Fase 2 - FBT Micro-organismen in onderzoek en industrie

1. Geef van 3 gegeven klassen virussen (Baltimore Classificatie) een voorbeeld 2. Leg het princi...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2017 januari examen (Virologie)

BLT Fase 2 - FBT Micro-organismen in onderzoek en industrie

1. Geef 3 virussen die mucosaal kunnen overgedragen worden. Vermeld ook telkens welke pathologie/...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2016 januari examen (Virologie)

BLT Fase 2 - FBT Micro-organismen in onderzoek en industrie

1. Geef 3 virussen die mucosaal kunnen overgedragen worden. Vermeld ook telkens welke pathologie/...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2014 januari examen (Virologie)

BLT Fase 2 - FBT Micro-organismen in onderzoek en industrie

1. Geen een voorbeeld van een virus met dsRNA, +ssRNA en ds lineair DNA 2. Leg Sequencing van Sa...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2011 januari examen (Virologie)

BLT Fase 2 - FBT Micro-organismen in onderzoek en industrie

Geef de belangrijkste voorbeelden van indirecte besmetting en geef telkens een voorbeeld. Leg he...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2011 januari examen (Mycologie)

BLT Fase 2 - FBT Micro-organismen in onderzoek en industrie

Mondeling deel Leg mycorhizza uit. Ergosterol (ipv cholesterol bij de mens) -> als suikerfunc...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2014 januari examen (Mycologie)

BLT Fase 2 - FBT Micro-organismen in onderzoek en industrie

1. Met welke fungus wordt pilsner bier gebrouwen, is dit een onder of een bovengist en leg uit 2...

Updated 10 months ago by Jasper G.

2016 juni examen

BLT Fase 1 Microbiologie 1

1. Wat voor invloed heeft de osmatische druk op de groei van bacterien? 2. Wat is het verschil t...

Updated 10 months ago by Jasper G.