Skip to main content

2012 juni examen

(vroeger Hematologie. ook Hematologie 2 vragen bij!, zie de pagina "Algemeen"!)

 

Examen 1
 • Bespreek bondig het principe van lichtverstrooiing + fluorescentie bij automatisatie. Geef een opsomming van de te meten parameters.
 • Wat als de bètaglobulineketen bij hemoglobine ontbreekt? Hoe is dit waarneembaar in perifeer bloed
 • Foto van sikkelcellen: Wat is dit en geef 2 mogelijke oorzaken.
 • Hoeveel PLT voor WBC?
  • 10 PLT voor 1 WBC
  • 100 PLT voor 1 WBC
  • 1000 PLT voor 1 WBC
  • Geen van bovenstaande antwoorden
 • Waarop is de Coombstest gebaseerd?
  • ??
  • Aggregatie
  • Agglutinatie
  • Geen van bovenstaande antwoorden
 • Wat bij een afwijking van de extrinsieke pathway?
  • Afwijkende TT
  • Afwijkende PT
  • Normale aPTT
  • Geen van bovenstaande antwoorden
Examen 2
 • Geef en bespreek (bondig) de testen om afwijkingen op Hb te vinden.
 • Wat zijn irreguliere antistoffen en hoe worden ze getest/gevonden
 • Verklaar "linksverschuiving" en geef 2 mogelijke oorzaken
 • Multiple choice: Welke cel wordt afgebeeld?
 • Multiple choice: Wat is de gemiddelde MCV van een gezonde volwassen vrouw?
 • Multiple choice: Welke stelling is correct? (3 stellingen in verband met coagulatie)
Examen 3
 • Uitleg directe coomb en indirecte coomb
 • Uitleg thrombocytose + mogelijke 2 oorzaken
 • Geef myeloïde reeks

3 meerkeuzevragen

 • Welke diff bij impedantie (3-diff)?
 • Uit wat bestaat Hemoglobine A?
 • Welke stollingsfactoren heeft men nodig bij een bloedstollingstest?

Is volgens mij een strikvraag (geen nodig)

3 meerkeuzevragen

 • Ijking van celtellers mag worden uitgevoerd via
  • calibratorbloed (juist)
  • controlebloed met gekende waarden
  • beiden
 • Uit wat bestaat A2 hemoglobine
  • 2 alpha's en 2 gamma's
  • 2 bèta's en 2 gamma's
  • 2 bèta's en 2 delta's
  • 2 alpha's en 2 delta's (juist)
 • Wat is juist
  • 10 PLT voor 1 WBC
  • 100 PLT voor 1 WBC (juist)
  • 1000 PLT voor 1 WBC

4 grote vragen

 • bloedplaatjesaggregatie uitleggen
 • Irreguliere AS? hoe bepalen?
 • Automatische differentiatie leukocyten beknopt uitleggen
 • Osmotische resistentie (principe, uitvoering en interpretatie)
 • Erytrocyten sedimentatie, leg uit
 • Wat zijn morfologieflags, geef enkele voorbeelden en wat te doen
 • Bloedplaatagglutinatietest, leg uit
 • Wat is een kruisproef, voor wat gebruik je het en hoe

3 kleine vragen

Je kan kiezen uit 48 vraagjes (3 nummers zeggen)

 • Geef de verschillende soorten hemoglobine zoals oxyhemoglobine
 • Hoe bepaal je hematocriet (2 methoden)
 • Pseudotrombopenie (wat en hoe correcte telling uitvoeren)
 • Wat is het verschil tussen warme en koude agglutinaten
 • Voor wat staat IRF