Skip to main content

2024 juni Analytische chemie II

Theorie

Vraag 1: 10 pt

Complexvorming

A) Magnesium vormt met EDTA stabiele chelaatverbindingen. Verklaar dit begrip en leg de stabiliteit van die verbinden uit in functie van de pH en de lading

B) Werk titratie uit voor 0,5,10,15 ml uit van Mg en EDTA (exact dezelfde die in de de theoriecursus stond)


Vraag 2: 10 pt 

Conductometrie

i) uit vraag de celconstante K berekenen, geleidbaarheid en conductiviteit uit de literatuur waren gegeven

ii) concentratie van een onbekende koffie oplossing berekenen, waarden uit de conductometrische titratie hiervan waren gegeven

iii) titratiecurve schets maken

iv) titratiecurve verklaren (in dit geval was het BaCl2 en Na2SO4, je moest ook ergens de moleculaire en ionaire reactie hiervan schrijven


Oefeningen

Vraag 1) 4 pt

Gaat MgC204 neerslaan als de pH = 3 met concentraties gegeven. Dezelfde oefening als sulfiden, maar dan met oxaalzuur

Vraag 2) 8 pt

Spectrofotometrie vraagstuk, je moest concentratie berekenen, molaire absorptiecoëfficiënt, absorptie berekenen en het percentage geabsorbeerd
- de energie van een foton bij een bepaalde golflengte wordt ook gevraagd