Skip to main content

2014 augustus examen

  1. Verschil GC en HPLC: verschillende fases, blokschema, detectoren, injectoren,...
  2. Conductimetrie: factoren invloed op de geleidbaarheid, curve mobiliteit van een ion
  3. Inwendige standaard + kwalitatief uitleggen
  4. Moederpiek, ionenseparator geven en blokschema van MS aanvullen
  5. Blokschema van AAS gegeven: kleine vraagjes, holle kathodelamp uitleggen, ...
  6. Tekening van fotomultiplicator gegeven: dynode
  7. Immuno-elektroforese (aanvuloefening)