Skip to main content

2010 januari examen

  • Vraag 1 : Tegenstroomprincipe en verdelingschromatografie uitleggen (mondeling)
  • Vraag 2 : Vlamfotometrie en AAS, de gelijkenissen, de verschillen, blokschema tekenen, karakteristieken geven en uitleggen (mondeling)
  • Vraag 3 : 3 detectiesystemen van absorptiefotometrie geven, welkeen kan niet gebruikt worden bij monochromatisch licht, waarom en dan ook dat detectiesysteem volledig uitleggen (grenslaagcel).
  • Vraag 4 : Factoren die invloed hebben op de geleidbaarheid, welke van deze hebben invloed op conductimetrische titratie. En dan de titratie van AgNO3 met KCl weergeven en uitleggen.
  • Vraag 5 : Er was een blokschema gegeven, iets was niet ingevuld, wat : ionenseparator, de 2 types weergeven en uitleggen.
  • Vraag 6 : Invuloefeningetjes en vraag over monografie.