Skip to main content

2012 juni examen (vroeger Organische chemie)

11 juni 2012

5 vragen:

1)Structuur van een molecule gegeven (een keton, denk ik). Benoem het molecule (1pt.) en in reactie met H2-gas worden er 2 producten gevormd. Geef de structuur en naam van deze molecules en bepaal de absolute configuratie (2pt. + 2pt.)
2)a)7 benzeen molecules gegeven, gebonden aan OH en met CL op verschillende plaatsen gebonden onderling (ortho, para en méta en combinaties hiervan). De pka's van deze 7 molecules zijn gegeven. Verklaar het verschilvan de pka's
    b)Verklaar het verschil tussen de pka van methylamonium en de pka van phenylamonium. (Enkel de pka's zijn gegeven)
3) 4 Molecules gegeven.

a) bollekes kleuren van wat je denkt dat juist is.

  bv. A geeft sneller Cl af dan D of A,C,D reageren sneller in een aprotisch plair solvent.
  b) teken de resonantievormen van molecule B
 Als ik het mij goed herinner waren 3 van de 4 molecules  benzeen ringen met daarop gebonden een methyl gebonden aan een tertair C groep met   
 een Cl. En onderling verschillend met in de para positie een CH3O, NH3 of een H
 Het 4rde molecule was een benzeenring met een langere halogenidegroep en een H in de para positie
4)

5 reacties:

2 reacties met toevoeging H3O+ 1 reactie met toevoeging OH- Een SN1 of 2 reactie

7 juni 2012

4 vragen:

1) Structuur van en molecule gegeven. Benoem de functionele groepen (1pt). Wa zijn de chirale eigenschappen ofzoiets, S of R(2pt) en benoem het molecule(1pt).
2) Het molecule Benzoëzuur is gegeven hierop bind ge 2 X dingen. Ten eerste de H3C-O- en de andere is NO2- dan krijgde bij elk van deze 2 3pKA's(van para, ortho en meta) en dan moet ge zeggen waarom die verschillen.(6pt)
3) Een substitutie(Sn2 denk ik) is gegeven en dan 5 stellinge juist of fout zeggen.. kweet nimeer juist welke(5pt)
4) 5 reacties oplossen(5pt)

4 juni 2012

5 vragen:

1) De structuur van Atenolol is gegeven. Duidt hierop de 4 functionele groepen aan (2 pt). Welk molecule wordt er bekomen bij toevoeging van HCl (1 pt). Maak een Fisherprojectie en bepaal R of S (2 pt).

 

2) Een hoop structuren met 5 stellingen zoals 'A is zuurder dan B' en dan bolletje kleuren als het juist is. (5 pt)

 

3) Vraag over SN1 reacties, ook met stellingen waarbij bolletjes moeten gekleurd worden als het juist is. (4 pt)

 

4) SNAE reactiemechanisme uitschrijven: Wat gebeurt er als je in geconcentreerd zwavelzuur salicylzuur laat reageren met methanol. (2 pt)

 

5) 4 reacties waarvan het eindproduct gegeven moest worden. (4 pt)


Alles heel goed kunnen verklaren! Gokken gaat niet helpen als je niet kunt verklaren waarom ge een bolletje wel/ni gekleurd hebt.