Skip to main content

2012 juni examen

  1. Wat zijn ultravioletstralen en waarvoor kunnen ze gebruikt worden bij steilisatie ?
  2. Wat is het verschil tussen autotrofe en heterotrofe micro-organismen.
  3. Waarom gebruikt men bij lyofilisatie cryoprotectieve stoffen en geef een voorbeeld van een dergelijk product ?
  4. Wat is het verschil tussen een O- en een H-antigeen ?
  5. Maak het verschil tussen een vaste en een halfvaste voedingsbodem ? Geef een voorbeeld van een halfvaste voedingsbodem.
  6. Hoe wordt de H2S productie bij bacteriën opgespoord ?
  7. Wat is een obligate pathogeen ? Geef een voorbeeld.
  8. Wat is het verschil tussen een 'rechtstreekse' en een 'onrechtstreekse' cyclus in de parasitologie ?
  9. Hoe stelt men de diagnose van een infectie met cryptosporidium parveum ?
  10. Wat is de cysticercus larve van Taenia saginata ?