Skip to main content

2010 juni examen

  1. Wat is het verschil tussen het 'vrije' en het 'gebonden' coagulase? En hoe spoor je het op?
  2. Wat is mutualisme? Geef een voorbeeld.
  3. Wat is een laboratoriuminfectie? Geef een voorbeeld.
  4. Wat is zoonose? Geef een voorbeeld.
  5. Waarom is de diagnose van Plasmodium falcipariuminfectie een medische urgentie?
  6. Welke preventieve maatregelen kan men nemen als bescherming tegen Plasmodiuminfecties gedurende een kortstondig verblijf in een tropisch land?
  7. Geef de ontwikkelingscyclus van Trichomonas vaginalis.
  8. Hoe stel je de diagnose van een infectie Trichomonas vaginalis?
  9. Via welke transmissiewegen kunnen pathogene micro-organismen tijdens het werken in het laboratorium bij een laboratoriumtechnoloog terecht komen? Geef telkens een voorbeeld.
  10. Wat is het verschil tussen een droogsterilisator en een broedstoof?