Skip to main content

2016 juni examen (vroeger Patho-fysiolog. basis v/h laboratoriumonderzoek 1)

1. tabel invullen met hormonen, waar aangemaakt, effect, waardoor aangestuurd.

2. Tekening hart, kleine + grote bloedsomloop. alles aanduiden + aanduiden waar zuurstofrijk en zuurstofarm bloed loopt

a) wat is linkerhart decompensatie? b) wat is het gevolg van linker hart decompensatie

3. wat is een systematisch trombo-embool

4. combineer oefening met ziektes zoals diabetes mellitius, syndroom crushing, burn out en hoe je het ziet in het bloed. bv verhoogd cortisol bij burn out (verkeerd antwoord -1/2 punt)

5. alle onderdelen van het hart benoemen bij afbeelding

6. alle onderdelen van de nier benoemen bij afb

7. alle belangrijke aderen benoemen bij afb

8. invul oefening over hartminuut volume. met effect van adrenaline, Frank-Starling principe, en nog iets .

dan nog 46 meerkeuze vragen. (1/4 punt aftrek bij fout antwoord.)