Skip to main content

2013 juni examen

Pieter Hens

Mondeling


(2 vragen, 3 punten elk) -Wat is Rehashing (leg uit en maak er een schets bij van hoe het werkt en waarom het gebeurt) -Wat is een goede Hashcode? + een hashcode schrijven voor een klasse Persoon (int leeftijd, String voornaam, String naam). (Goede hashcode zou bv kunnen zijn: leeftijd*5+voornaam.hashcode()+achternaam.hashcode())


Schriftelijk


(2 vragen, 1ste op 2 punten, 2de op 4 punten) - een Klasse die overerft van de klasse List en je moet de add methode override en zorgen dat er op de juiste plaats wordt toegevoegd(volgorde op basis van een comparator) - Verder gaand op de vorige vraag moet je een controller klasse maken die dan de lijst gebruikt die je had gemaakt om dan toe te voegen op de juiste plaats waarbij je eerst kijkt naar leeftijd en anders op natuurlijke sortering van String.