Skip to main content

2019 extra oefeningen + oplossingen - Lars, Martijn, Jonas

Met dank aan de Github van Martijn

Opgave: cnw2.pdf

Met dank aan Lars Lemmens

Oplossingen

Met dank aan Jonas Berx

Monitoraat Netwerken - By JONAS BERX
 
# Neem niet zomaar de code over, zoek zelf een oplossing :) (man ...) of (... --help)
# Google is ook nog altijd je vriend
# Niet alle oefeningen zijn 100% juist
# Please geen haat als je uitkomst niet klopt
# Ik ben maar een arm studentje uit UCLL dat graag op Netwerken erdoor wilt zijn
# XXX JONAS XXX
#
 
1) wget -q -O -  http://crl3.digicert.com/TERENASSLCA3.crl | openssl crl -inform DER -text -noout | grep "Revocation Date" | wc -l
 
2) ssh -p 22345  rNummer@leia.uclllabs.be
 
3) ping 127.0.0.1 -c $(ls | grep \.crl$ |wc -l)
 
4) tshark -r Cnw2_ftp_bruteforce.pcap -Y 'ftp.request.command==PASS' -T fields -e 'ftp.request.arg' 2>/dev/null| sort | uniq -c | sort -rn | head -3 | cut -d ' ' -f 7
 
5) gebruik de filter : 'http.request.command==POST'
 
6) nc -z -n -v 193.191.177.1 1-66535 |& grep succeeded ----------- nmap -p- 193.191.177.1 --max-rate 50 (Max rate 50 is redelijk traag aangezien er +65000 poorten zijn)
 
7) who | awk '{print $1,$3}' | while read user time; do   echo $user $(($(($(date +%s) - $(date -d "$time" +%s)))/60)) minutes; done | sort | uniq -c (Klopt niet 100% maar geeft je wel de tijd in minuten)
7A) who -H (Simpele oplossing beter te combineren met 7B)
7B) who | awk '{print $3,$4,$1}' | sort | head -1
 
8) tar -cvf archive.tar /home/LDAP/r0748969 | openssl enc -aes-128-cbc -in archive.tar -out archive.tar.aes; openssl enc -aes-128-cbc -in archive.tar.aes -out archive.tar.aes.aes (GOOGLE : Tar on the fly -> geen tussenbestanden)
 
9)  ss -lnt4 | awk '/LISTEN/{print $4}' |cut -d ':' -f 2 | grep -vP '(.).*\1'
 
10) tshark -r Cnw2_ftp_bruteforce.pcap -Y 'ftp.response.code==230' (Juiste code wel : 230 maar niet juiste antwoord.. moet nog de login gegevens van de successfull login vinden)
 
11) #geen moeite in deze gestoken
 
12) grep -P '^([A-Za-z])([A-Za-z])\2\1$' (achteraf nog een dict toevoegen om in te zoeken)
 
14) ls -ld (-d staat voor directory)
 
15) String = "TGludXggUlVMRVM=" echo TGludXggUlVMRVM= | openssl enc -d -a
 
16) nmap 193.191.177.1 -p- -r --open -sT
 
39) cat /usr/share/dict/dutch | grep -vP '(.).*\1' | grep -P '^[a-zA-Z]{5}$' (voorlaatste)
 
#rest zal deze week er wel bijkomen.. Ik doe m'n best
#Good luck all
#De antwoorden hieronder zijn van het examen dat in de les overlopen is
 
Voor examen : History en dan nummer geven -> handig om op het examen niet je code over te schrijven maar gewoon het nummer van het command te geven.
-----------------------------------------------------------------------
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2>/dev/null = vuilnisbak !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
------------------------------------------------------------------------
EXAMENVRAGEN
1)for foo in 14 15 16; do echo "Words with $foo letters:" $(echo "grep -vP '(.).*\1' /usr/share/dict/dutch | grep -P '^.{$foo}$'"| sh);done
 
2) tshark -r Cnw2_ftp_bruteforce.pcap -Y 'ftp.request.command==USER' -T fields -e 'ftp.request.arg' | sort | uniq -c | sort -rn
 
3) date '+Time = %X (%X)' OF echo date : $(date +%Y.%m.%d)
 
4)  cat secret | base64 -d of cat secret | openssl enc -d -a
 
5) echo | openssl s_client -connect wiki.uclllabs.be:443 2>/dev/null | openssl x509 -noout -pubkey -serial -fingerprint -enddate