Skip to main content

2017 januari examen (Virologie)

1. Geef 3 virussen die mucosaal kunnen overgedragen worden. Vermeld ook telkens welke pathologie/ziektesymptomen ze veroorzaken. (3p)

2. Leg het principe van rechtstreekse detectie via ELISA uit. (3p)

3. Hoe kan HIV diagnostisch worden opgespoord in het labo? (3p)

4. Er is soms wat verwarring tussen ‘Great pox’, ‘small pox’ en ‘chickenpox’. Leg de verschillen uit en geef ook de oorzaken van hun ontstaan. (3p)

5. Geef 3 virusfamilies die hemorragische koorts veroorzaken en beschrijf hun genoom.

6. 20 juist/fout vragen over alle hoofdstukken. Juist antwoord: +0,25. Geen antwoord: 0. Fout antwoord: -0,25