Skip to main content

2012 januari examen

(26/01/2012, lector Roby Roels)

Theorie

1) Kansrekenen: Wet van Bayes

2) Kansverdelingen

3) Hypothesetoets: T-toets (Deze moest je mondeling gaan toelichten)

4) Samenhang van variabelen: Bereken regressierechte en pearson correlatie coefficient

5) IKZ: Teken een Levey-Jennings controlekaart en leg deze uit


(27/01/2012, Roby Roels)

Theorie

1) kansrekenen: gezamenlijke kans berekenen

2) kansverdelingen: binomiaal

3)samenhang variabelen: regressierechte en pearson correlatiecoeff.

4) Hypothesetoets: z-toets (mondelinge bijvraagjes: welk soort toets, betekenis 95% BI-interval,...)

5) IKZ: leg uit: juistheid, precisie en nauwkeurigheid en welke soorten fouten kunnen er voorkomen, oef over juistheid en precisie