Skip to main content

2013 juni examen

 1. Leg uit: cardinale temperaturen
 2. Wat is conjugatie?
 3. Som een aantal indicatoren op die men aan een bodem kan toevoegen om de verzuring van suikers aan te tonen.
 4. Wat zijn nosocomiale infecties en hoe ontstaan ze?
 5. Bespreek hoe men H2S kan aanduiden.
 6. Bespreek toepassingen van filters.
 7. Leg uit: cytoplasmatisch membraan.
 8. Geef de erythrocytaire cyclus van Plasmodium.
 9. Geef de ontwikkelingscyclus van Giardia lamblia
 10. Welke pathologie stelt men vast bij Ascaris lumbricoides

 

 1. 3 transmissiewegen van micro-organismen
 2. waarom anaerobe bacterien niet overleven in een O2-rijke omgeving
 3. DNA opbouw van bacterie
 4. transductie
 5. Is bij een lactose fermentatie positieve test nog een ONPG-test nodig
 6. Bespreek H2S-test
 7. Diagnose van Schistosoma
 8. Pathogene vorm van Ascaris lumbricoides
 9. Welk Plasmodium komt voor in tropische gebieden en geef symptomalogie hiervan.
 10. Wat is virulentie en geef voorbeelden

 

 1. Wat zijn aërogene infecties + 2 voorbeelden.
 2. Welke verschillende fasen treden op tijdens de groei van bacteriën op cultuurbodem?
 3. Wat is het doel van vriesdrogen?
 4. Wat is conjugatie?
 5. Som een aantal indicatoren op die men aan een bodem kan toevoegen om de verzuring van suikers aan te tonen.
 6. Bespreek de ornithine-decarboxylasetest.
 7. Wat zijn nosocomiale infecties?
 8. Wat is het verschil tussen de 'rechtstreekse cyclus' en de 'onrechtstreekse cyclus' bij parasitologie?
 9. Hoe stelt men de diagnose bij Entamoeba histolytica?
 10. Welke pathologie stelt men vast bij Ascaris lumbricoides

 

 1. Hoe kunnen we steriliseren d.m.v. filtratie? Geef enkele voorbeelden.
 2. Leg uit: cardinale temperaturen
 3. Wat is conjugatie?
 4. Leg uit: cytoplasmatisch membraan (opbouw)
 5. Geef een aantal voorbeelden van indicatoren die we aan een bodem kunnen toevoegen om de verzuring van suikers aan te tonen.
 6. Hoe kunnen we H2S productie opsporen?
 7. Wat is een intestinale infectie?
 8. Geef de erythrocytaire cyclus van Plasmodium.
 9. Geef de ontwikkelingscyclus van Giardia lamblia
 10. Geef de pathologie van de Ascaris Lumbricoides