Skip to main content

2022

Examen juni 2022

Theorie:

1) triglyceriden enzymatische bepaling zonder kleur: geef reacties (met structuurformules), welk molecule wordt gemeten (hoe heet deze bepaling), welke correctie moet er gemaakt worden (-10 mg/dl voor vrije glycerol) & wat zijn de referentiewaarden 

2) lactaat elektrode: leg de werking uit van membraan (3 lagen bespreken)

3) Geef referentiewaarden voor: ureum in plasma, Na+, pCO2, gamma GT 

4) 3 moleculen gegeven en je moet de naam geven & de rol in de bepaling waar die gebruikt wordt

5) 5 stellingen waarvan je de foute stellingen moet verbeteren: dit zijn detailvragen! 

Lab:

1) Urinezuurbepaling:

- welke van de 2 methoden (enzymatisch of oude) verkies je en waarom?

- wat is de functie van wolfraamzuur?

- ijklijn opstellen 

- concentraties berekenen met een ijklijn die gegeven is

- besluit

2) AST bepaling met bijsluiter gegeven, daarbij moet je ook enzymactiviteiten berekenen met de factor (zelf berekenen) & de TruCalU

- waarom geen blanco? 

- wat moet je doen als de enzymactiviteit > 305 U/l is maar TruLabN ligt wel binnen grenzen?

- Hoe wordt de limit of detection bepaald?